Nord-studenter utvikler forretningsplaner for lokale gründere

Gründer Lise-Kathrin Svartvatn på Mo bar på en drøm om å starte Norges første boblebryggeri. Økonomistudenter ved Nord universitet kom til unnsetning.


​​​​Når sisteårsstudentene på​ bachelor i økonomi og ledelse​ ved Nord universitet i Mo i Rana skal jobbe med kunnskapsbasert forretningsutvikling, får de bryne seg på oppgaver fra virkeligheten. Studentene får da jobbe aktivt med lokale gründere. 

– Vi samarbeider tett med næringslivet for å rekruttere gründere med ideer som studentene får bryne seg på.

Det forteller universitetslektor Morten Dahle Selfors. Sammen med stipendiat Jenny Kjemphei Larsen ved Nord universitet i Campus Helgeland er Dahle Selfors ansvarlig for undervisningsopplegget.

Her blir studentene delt inn i grupper som skal samarbeide med hver sin gründer om å lage en forretningsplan. Etter en måned med intensivt arbeid presenterer studentene sine planer i form av en pitch for et eksternt panel. Panelet består av gründere og representanter fra bank og virkemiddelapparat, denne gang fra Kunnskapsparken Helgeland, Sparebanken Helgeland og Innovasjon Norge. 

– Nord universitet har god kontakt med det lokale virkemiddelapparatet, og en sentral samarbeidspartner er Etablererservice ved Rana Utvikling, forteller Kjemphei Larsen. 

Klikk her for å endre bildet
På lag med lokalt næringsliv. Jenny Sofie Kjemphei Larsen, stipendiat ved Nord universitet, Senter for industriell forretningsutvikling på Campus Helgeland i Mo i Rana. Foto: Rami Skonseng / Myeimedia.

Ville bobler på Mo

Da Nord universitet fikk høre om Lise-Kathrin Svartvatn sin bryggeridrøm, tok de kontakt og tilbød studentene sin hjelp. Dette takket hun ja til, og dermed gikk de gode kreftene sammen for en periode, til felles nytte.  

Lise-Kathrin og mannen Tommy har i en testperiode produsert det de kaller "Ville bobler". Dette er en alkoholfri drikke med naturlige bobler og råvarer som ifølge produsenten er inspirert av moderne og urbane smaker fra naturen.  

– Alle fortjener å kose seg med bobler, også når man ikke drikker. Siden vi er omringet av en skattkiste av unike råvarer både fra hagen og naturen rundt oss, er det et mål å ta vare på ressursene vi har, og benytte oss av dem i vår drikke, sier hun.

Selv har Lise-Kathrin fagbrev i industriell næringsmiddelproduksjon, prosess øl. Hun har båret på drømmen om å starte eget bryggeri i flere år, og nå er hun så vidt i gang. Ennå er dette en geskjeft hun har ved siden av annen jobb. 

– Foreløpig foregår all produksjon i private lokaler som er godkjent av Mattilsynet, forteller hun.  


Utvikler lokal leskedrikk: Lise-Kathrin og mannen Tommy Svartvatn tester ny leskedrikk med bobler. Foto: Kjell Sommerseth.

Lærer mye av næringslivet​

Gjennom viktige bidrag i startfasen av hennes forretningsplan har Nord-studentene Andreas Åsheim, Stian Færøykavlen, Johan Evensen og Lotte Jensen alle vært litt delaktige i det som kan bli en ny og annerledes bedriftsetablering på Mo. 

– Jeg har lært mye av å ha kontakt med næringslivet. Jeg tenker at noe av den beste læringa er den du får ute i det virkelige næringslivet, sier Stian Færøykavlen.  

Stian og Andreas Åsheim sier at det har vært veldig givende å få være med på dette. 

– Vi var med helt i starten av prosessen med ideutvikling. Jeg håper at Lise-Kathrin kommer helt i mål og får til den bedriftsutviklinga som vi så for oss. Det blir  det spennende å følge med på, sier Andreas. 

I en forretningsplan vurderer studentene forretningsideene opp mot et potensielt marked og mulige samarbeidspartnere, samt et analysegrunnlag for markedsføring.  

Planen for Lise-Kathrins bedriftsutvikling ble høsten 2020 presentert som en muntlig pitch for et dommerpanel. Her deltok også de andre studentgruppene som presenterte sine forslag til forretningsplaner, som de hadde laget sammen med gründere på Helgeland.

Pris for beste forretningsplan

Beste forretningsplan: Studentene Andreas Åsheim (fra venstre), Stian Færøykavlen, Johan Evensen, og Lotte Jensen gikk til topps for sin forretningsplan utviklet for Lise-Kathrin Svartvatn.​ Foto: Lise-Kathrin Svartvatn. 

– Denne uhøytidelige konkurransen er blitt en fast del av studiet her, sier Stian, som sammen med Andreas, Johan og Lotte kunne motta diplom og heder for beste forretningsplan.

Lise-Kathrin Svartvatn sier hun synes det var veldig interessant å få mulighet til å jobbe sammen med unge og kreative studenter om ideen sin. 

– De lagde forretningsplanen og kom med nye og andre synspunkter, alt det som er veldig viktig i en startfase, sier hun. I det videre arbeidet med bedriftsutviklingen er hun med i et nord-norsk gründerprogram for start-ups, kalt Arctic Accelerator.  ​


Leskedrikk fra Mo: Ville bobler. Foto: Kjell Sommerseth. 

​​Søker etter flere gründere

– Vi har utviklet ulike varianter av dette undervisningsopplegget siden 2015 og har hittil samarbeidet med om lag 20 gründere. Neste gang opplegget kjøres blir høsten 2021. Vi starter nå med å rekruttere nye gründere til studentsamarbeidet, forteller Morten Dahle Selfors.

– ​Om noen går rundt med en idé og ønsker innspill fra våre studenter, er de hjertelig velkomne til å ta kontakt, sier han.


 Kontaktperson