Nord-styret vedtok ny studiestedsstruktur

Styremøte 26. juni 2019
På styremøtet på Værnes 26. juni vedtok styret ved Nord universitet med stort flertall rektors innstilling til ny studiestedsstruktur ved Nord universitet.

Bodø er Nord universitets største og tyngste studiested med alle fem fakultet til stede, hvorav fire også ledes herfra. Rektor sitter i Bodø, og alle fire doktorgradsprogrammer er forankret her.
Vedtaket gjør det mulig å øke forskningsaktiviteten i alle våre fagmiljø.

Levanger er størst og tyngst i Trøndelag, hvorfra det største fakultetet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, ledes. I tillegg er universitetet til stede med studiesteder i alle regioner.

– Dette er en omstrukturering for vekst og kvalitet i forskning og utdanning, slik rektor understreker i sin innstilling. Med tilstedeværelse i alle våre regioner, har vi også et godt utgangspunkt for å bidra med regional utvikling i samarbeid med samfunns- og næringsliv, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

Styret vedtok at Nord universitet skal ha følgende studiesteder:

  • Region Salten – Bodø
  • Region Innherred – Levanger og Steinkjer
  • Region Lofoten / Vesterålen – Stokmarknes
  • Region Helgeland – Mo i Rana
  • Region Namdalen – Namsos
  • Værnes-regionen – Stjørdal

Studiestedene på Nesna, Sandnessjøen og Verdal avvikles.

Namsos skal fortsette med sykepleie, vernepleie og farmasi, mens ny utlysning av paramedisin blir utsatt inntil videre.

Det skal være økt satsing på grønn vekst i Steinkjer i et samarbeid på InnoCamp.

Vi lager et kraftsenter for kunst- og kreative fagmiljø i Levanger gjennom at medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal blir samlet med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger.

– Styret er klar over at vedtaket berører en del av våre ansatte, og da spesielt våre ansatte i Nesna og i Sandnessjøen. Vårt hovedfokus nå blir å ivareta disse på en best mulig måte, og sikre at de får den oppfølgingen de trenger. Samtidig er det viktig for meg å gjenta det rektor tidligere har sagt, at vi fremover vil ha behov for kompetansen til alle våre ansatte, og vi vil gjøre alt for å unngå overtallighet, sier Moe Skarstein.

Omstillingsperioden blir på inntil tre år, og alle studentopptak i 2019 går som normalt.