Nord universitet er sikret videreføring av to Senter for fremragende utdanning

Nord universitet høster anerkjennelse og får videre finansiering av to nasjonale sentre for fremragende utdanning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Engage-teamet ved Handelshøgskolen. Fra venstre, førsteamanuensis Karin Wigger, førsteamanuensis Ingebjørg Vestrum, prosjektmedarbeider Julie Holter Heggdal, professor Gry Alsos, projektleder Maiken Stensaker Nilsen, førsteamanuensis Sølvi Solvoll, koordinator Line Mathilde Karlsen. Iselin Mauseth Steira, Cecilie Haukland og Marianne Arntzen-Nordqvist var ikke til stede de bildet ble tatt. (Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet)

Styret i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) besluttet i et styremøte torsdag 10. desember å forlenge den økonomiske støtten til sentrene Engage og Excited for perioden 2022–2027.

DIKU opplyser at status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon.

Et internasjonalt ekspertpanel har levert en rapport der de har vurdert Engage-senteret for fremragende utdanning i entreprenørskap og Excited-senteret for fremragende IT-utdanning. Ekspertpanelet har vurdert innhold, organisering og fremdrift i forhold til sentrenes egne mål. 

Sentrene ble etablert av NTNU og Nord universitet i 2016, og er to av landets tolv Senter for fremragende utdanning (SFU).  

Svært fornøyd rektor 

​​– Det er helt fantastisk at begge sentrene har gjort seg fortjent til videreføring i fem nye år. Dette er svært viktig for å kunne utvikle pedagogiske metoder videre til nytte for studentene, kollegaer og resten av utdanningssektoren. Jeg er virkelig stolt av våre to sentre for fremragende utdanning som vi har i samarbeid med NTNU, sier rektor Hanne Solheim Hansen. 

Verdensledende i entreprenørskap 

Engage-senteret arbeider med å utvikle, teste og dokumentere nye læringsmetoder i eksisterende programmer. Senteret utvikler studenters entreprenørielle ferdigheter og holdninger fra bachelorstudium til doktorgradsutdanning, og Engage-studenter og fakulteter engasjeres i å utvikle og formidle nye måter å lære på. 

Det internasjonale ekspertpanelet mener at Engage-senteret har innfridd over forventningen. Panelet har hatt samtaler med studenter, ansatte og samarbeidspartnere i og utenfor universitetene. I rapporten uttaler de at Engage-senteret viser et veldig høyt nivå av kontakt med alle deltakerne, spesielt studentene, og at de var særlig imponert over engasjementet til studentene og mentorskapet overfor studentene.

Videre konkluderer ekspertpanelet enstemmig med at Engage ved NTNU og Nord universitet er blitt et verdensledende senter for utdanning i entreprenørskap. 

– Vi er svært tilfredse med at vi regnes som verdensledende i å utdanne innen entreprenørskap, sier professor Gry A. Alsos ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. 

Veletablert og effektivt senter 

Excited-senteret utvikler teori og praksis i IT-utdanningene ved NTNU og Nord universitet. Det internasjonale ekspertpanelet mener at Excited-senteret har etablert en god infrastruktur med en ledelse og stab som det er verdt å satse videre på. Panelet fikk inntrykk av et veldig veletablert, effektivt og godt støttet senter, og ga skryt for senterets involvering av studenter. ​

Målet med Excited er å oppgradere Norge til et land med innovativ IT-utdanning og gjøre IT-utdanningen attraktiv for studentene. 

– Det synes jeg har vi har klart. Studentene var meget positive i sin evaluering og hadde også gode innspill til hvordan senteret bør jobbe videre, sier førsteamanuensis Robin Isfold Munkvold ved Nord universitet i Steinkjer. 

Klikk her for å endre bildet
Ledelsen av Nords IT-utdanning i Steinkjer: Fra venstre førsteamanuensis Robin Isfold Munkvold, og Line Kolås, førsteamanuensis/prosjektleder, Nord universitet (Foto: Bjørnar Leknes, Nord universitet)​


​I sin vurdering skriver panelet at senterledelsen er tett involvert og engasjert. Teamet har kompetansen som trengs for å drive et vellykket senter for IT-utdanning, og at aktivitetene er veldig godt administrert.  

Nord universitet knytter bachelorutdanningen i spill- og opplevelsesteknologi til Excited. 

– Våre studenter lærer ved å jobbe med problemer i konkrete prosjekter, kombinert med utviklingen av digitale produkter. Denne måten å jobbe på fører til en høyere grad av engasjement i studiene og øker læringsutbyttet, sier prosjektleder og førsteamanuensis Line Kolås. 

Se også: Sentre for fremragende utdanning (DIKU)


​​​

 Kontaktperson