Nord universitet inviterer verden for studentene

30. september 2019 får Nord-studenter møte studieansvarlige fra universiteter i Australia, Europa og Nord Amerika.


Mandag 30. september får Nord universitet i Bodø og Levanger besøk av 33 samarbeidsuniversiteter fra Australia, New Zealand, Europa og Nord Amerika. 

Hensikten med PartnerDay@Nord er å informere, inspirere og invitere Nords studenter til å dra på utveksling. 

– ​​​PartnerDay@Nord henvender seg til gradsstudenter og årsstudenter.​ Det er et uttalt mål for oss å øke antall studenter som drar på studieutveksling i løpet av studietiden, sier Charlotta Langejan som foruten å være prosjektleder for PartnerDay@Nord, er seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Det er universiteter fra 19 land på tre kontinenter som presenterer seg for studenter på Nords campus i Bodø og i Levanger:

Frankrike, Italia, Finland, Sverige, Australia, Russland, Slovakia, Belgia, Spania, Nederland, Østerrike, Tyskland, Sveits, Canada, New Zealand, USA, Nord Irland,  Danmark og Tsjekkia. 

Motivasjon for utenlandsstudier 

– Vi er veldig glade over at så mange av våre samarbeidspartnere har takket ja til vår invitasjon og kommer på besøk til Nord universitet. Dette viser et sterkt eierskap til samarbeidet og de samarbeidsavtaler som vi har med utenlandske universiteter, sier hun.

PartnerDay@Nord arrangeres fra kl. 12.00-15.00 og arrangementet henvender seg primært til gradsstudenter ved Nord universitet. I disse tre timene kan studentene, men også andre intertesserte forhøre seg om studiemuligheter i mange andre land.

Møtene streames til alle Nords studiesteder, og alle presentasjoner på campus Bodø er også åpne for publikum.


– Jeg tror at dette vil inspirere studentene på en unik måte og gjøre dem enda mer nysgjerrige på et utvekslingsopphold. Norske studenter reiser mye, men det er en stor forskjell på å se et land fra et hotellvindu eller ved kanten av et basseng – sammenlignet med hva du ser innefra et annet akademisk miljø, sier Langejan. 

Vil snu hjemmetrenden

Forskning viser at studentene på mange ulike måter drar nytte av å dra på utveksling ​– og at universitetene som sender dem ut også blir mer innovative. 

– Partnerday Nord 2019 skal få flere av våre studenter til å ta et studieopphold ved et utenlandsk universitet, sier Charlotta Langejan.

Norske universiteter hadde nedgang i utreisestudenter fra 2016 til 2017, men en oppgang i 2018​. Nord universitet​ hadde færre utreisestudenter fra 2017 til 2018, fra 85 til 80 studenter. 


– Fakultetene og Enhet for internasjonalisering (EfI) jobber sammen for å øke antall studenter som drar på utveksling. Per dags dato er tallene lavere enn vi ønsker - og prosjektet PartnerDay@Nord er et direkte tiltak for å snu trenden, sier Langejan. 

Klikk her for å endre bildet
Vil snu hjemmetrenden. Nord universitet er blant de univeristetene i Norge hvor for få studenter reiser utenlands i løpet av studietiden. Dette er prosjektgruppen som har invitert 33 utenlandske universiteter til PartnerDay@Nord for å informere om sine studietilbud. Fra venstre, Charlotta Langejan, prosjektleder, internasjonal koordinator FLU, Margit K. Jensen, rådgiver, FSV, Kristine Vevik, rådgiver, FBA, Hanne Maren Reistad, seniorkonsulent, Enhet for internasjonalisering (EfI), Ida Charlotte Jakobsen, rådgiver, FSH,  Grete I. Knudsen, seniorrådgiver, HHN, Elena Popova, rådgiver og Kai-Martin Johnsen, førstekonsulent. Monica Brobak. Ikke tilstede på bildet: kontorsjef, EfI, Kaja S. Hegstad, internasjonal koordinator, FLU og Ole Christian Tidemann, rådgiver, FSV (arkivfoto: Per Jarl Elle).

– En unik mulighet for studenter ved Nord 

​- Vi vokser på å studere i utlandet, sier studentleder Emelie Johanne Johanssen ved Nord universitet. 

Unik mulighet til utenlandsopphold. Studentleder Emelie Johanne Johansen liker PartnerDay@Nord.no (foto: Per Jarl Elle)

- Studentene kan snakke med internasjonale representanter fra 33 universiteter som besøker campus i Bodø og Levanger.  Det er en unik mulighet, mener jeg. 

- Hvorfor bør studenter dra på utveksling et semester eller to i løpet av studiet?

- Det er fordi studietiden er en tid for skaffe seg en plattform kunnskap og erfaringer, både i studiene og sosialt. Vi vokser på det.

- Har du studert i utlandet selv?

- Nei, men jeg var noen sommeruker i Oxford i England da jeg gikk på ungdomsskolen. Det har betydd mye positivt for min egen utvikling.

- Tenker du på å reise ut i forbindelse med studiene?

- Ja, når jeg er kommet litt lenger ut i studiene mine. Kanskje til Canada eller Skottland. 

- Er det for vanskelig og tungvint å reise ut som student?

- Nei, ikke for norske studenter. Det krever noe mer egeninnsats, men internasjonalt kontor på universitet hjelper oss med formalia og det praktiske. Men det viktigste er at vi som studenter tar beslutningen om å reise. Vi kommer ikke til å angre på det. Snarere tvert imot, sier Nords studentleder Emelie Johanne Johansen.