EU-penger til topp forskning

Fisk, alger og arktisk beredskap setter universitetet på forskningskartet.

Per Jarl Elle

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på vel 800 milliarder kroner for perioden 2014–2020.​ Norge er fullt medlem i Horisont 2020, og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. Horisont-kroner.

Klikk her for å endre bildet

Oppløftende. – Vi har foreløpig få Horisont 2020-prosjekter, men de tre vi har, er i toppklassen, sier Reid Hole, prorektor for forskning ved Nord universitet (alle foto: Per Jarl Elle).

En stadig større andel av Horisont 2020

Det er over to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020, noe som har vært et mål fra regjeringen, skriver Forskningsrådet

– Det er oppløftende at Norge klarer å konkurrere om en stadig større andel av forskningsmidlene fra Horisont 2020.

Det sier Reid Hole, prorektor for forskning ved Nord universitet, som også er med i konkurransen om de store EU-midlene.

For tiden har H2020-søknader fra Nord universitet en suksessrate på 11,5 prosent. Det vil si at tre av 26 søknader til EUs forsknings- og innovasjonsprogram fra universitet ble finansiert.

Ved utgangen av mars 2018 har Nord universitet tre prosjekter med finansiering fra Horisont 2020.

EU-penger til fiske- og algeforskning

Det største er EPIFISH-prosjektet fra 2016–2020, som er på vel 20 millioner kroner, og som finansieres av ERC Consolidator Grant.

Klikk her for å endre bildet

Genforskning på høyt internasjonalt nivå
. Professor Jorge Fernandes, Nord universitet fikk nær 2 millioner Euro til EPIFISH-prosjektet.

EU-prosjektet er ledet av professor Jorge Fernandes, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), og dreier seg om finne genetiske markører hos fisk (arten Tilapia nilensis) som er påvirket av miljøet den lever i.

I tillegg har post doc Chris Hulatt, også han forsker ved FBA, fått støtte til forskning på alger, finansiert av et Marie Curie-Sklodowska (MSCA)-stipend.

Videre er Handelshøgskolen, Nord universitet partner i EU-prosjektet ARCSAR, ledet av Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Et samarbeid mellom aktører i mange land for å utvikle et beredskapsnettverk for ferdsel og aktivitet i nordområdene. 

– Nord universitet er med i denne internasjonale konkurransen, og selv om vi er et lite forskningsuniversitet, og har få EU-prosjekter sammenlignet med porteføljen i de store norske breddeuniversitetene, klarer vi å levere topp forskning.

– Det er vi tilfreds med, selv om vi må jobbe for å få flere Horisont 2020-prosjekter, sier Reid Hole.

Om to og et halvt år avløses Horisont 2020 av "Horisont Europa" for perioden 2020–2027.

Det står fortsatt igjen prosjekter for nær 30 milliarder euro å konkurrere om i Horisont 2020 for norske universiteter, forskningsinstitusjoner og bedrifter.

– Dette er gode nyheter. Horisont 2020 er den største og viktigste konkurransearenaen for forskning. Når norske fagmiljøer lykkes der, betyr det at de hevder seg i konkurransen med de beste forskningsmiljøene verden over, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til Forskningsrådet.

Per Jarl Elle

Forskningsrådet har oversikt over H2020 søknader fordelt på norske fylker. Tallene inkluderer H2020-søknader fra universiteter, andre forskermiljøer bedrifter. Sukessraten i Nordland er 20,7 prosent. Det vil si EU-penger til 18 av 87 forskningssøknader. Suksessraten for Nord-Trøndelag er 14,3 prosent, eller 5 av 35 søknader pr. mars 2018.

Datakilden er eCordas H2020, som er EU-kommisjonens søknadsdatabase.