Nord universitet med strategi for de neste ti årene

På årets siste styremøte 16. desember, vedtok styret ved Nord universitet ny universitetsstrategi. Den nye strategien «Nord i verden: Kunnskap for fremtiden» skal gjelde frem mot 2030.

​​​​​​Den nye s​trategien som har fått navnet «Nord i verden: Kunnskap for fremtiden» beskriver hva Nord universitet ønsker å være for samfunnet og regionen vår, og gir en tydelig retning for hvor Nord universitet skal bevege seg de neste ti årene.  

Målsettingene er ambisiøse, og tar utgangspunkt i fire tematiske områder:

  • Blå og grønn vekst. Nord universitet skal være en drivkraft for det grønne skifte gjennom forskning og utdanning innenfor blå og grønne fagfelt.

  • Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap. Nord skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjon og entreprenørskap ved å styrke FoU-samarbeidet med samfunnslivet og bedriftene i regionen.

  • Helse, velferd og oppvekst. Nord skal videreutvikle profesjonsstudiene og arbeidslivet gjennom forskning og utdanning.

  • Samfunnssikkerhet. Nord skal bidra til å skape trygge og demokratiske samfunn som fremmer robust samfunns- og næringsutvikling gjennom å videreutvikle kunnskap om risiko og sårbarhet.

– Dette er en strategi som er ambisiøs på vegne av universitet og regionen. Den er godt forankret gjennom en bred innspills​prosess internt med ansatte og studenter, og eksternt med våre samarbeidspartnere. Jeg er spesielt stolt av at vi får frem de fire satsingsområdene som vi har mye kompetanse på, og som er relevant for vår region, sier rektor Hanne Solheim Hansen. 

Klikk her for å endre bildet Gir tydelig retning. Rektor Hanne Solheim Hansen forteller at strategien «Nord i verden: Kunnskap for fremtiden» løfter frem fire strategiske satsningsområder med stor betydning for regionene universitetet er til stede i. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Helt avgjørende for utviklingen i Trøndelag og Nordland

Det har vært mye engasjement rundt strategiarbeidet, og mange aktører har bidratt med viktige innspill til den nye strategien. Felles for alle aktørene er at de ser på Nord universitet som en av de viktigste og mest sentrale faktorene for å lykkes med utviklingen i Nordland og Trøndelag. 

En av aktørene som har bidratt, og som trekker fram viktigheten av universitetets rolle som samfunnsutvikler, er NHO i Trøndelag. 

– Jeg har lyst til å gratulerer styret og rektoratet ved Nord universitet med tydelige ambisjoner om å jobbe mer sammen med bedriftene, men også tydelige ambisjoner for å bidra til innovasjon og bærekraftig vekst, ikke minst i blå og grønne næringer som man finner i rikt monn rett utenfor Nord universitets campuser i Trøndelag. Jeg kan forsikre om at bedriftene står klare til å samarbeide om mer relevans i utdanningene og konkrete og virkelighetsnære forskningstemaer, sier Tord Lien, NHO-direktør i Trøndelag. ​

Klikk her for å endre bildet
Legger opp til samarbeid. Tord Lien, NHO-direktør i Trøndelag​, trekker fram universitetets ambisjoner om å jobbe mer sammen med bedriftene, Foto: Moment studio

NHO i Nordland stiller tydelige forventninger til hva Nord universitet må lykkes med fremover.

– Skal vi lykkes her nord, må vi lykkes med både folk, jobb- og verdiskaping, klima og miljø. Det krever tre ting. 1) At kunnskapen som skapes svarer på spørsmålene vi trenger svar på. 2) At folkene vi utdanner er de vi trenger i arbeid. Og 3) at kunnskapen brukes til å utfordre samfunnsutviklingen, og dermed danner grunnlag for å forme fremtiden vi trenger, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO-direktør i Nordland.

Han sier den nye strategien vil kunne bidra til at Nord universitet blir en motor for økt jobb- og verdiskaping i regionen.

Klikk her for å endre bildet
Driver for utvikling. Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO-direktør i Nordland, har tro på Nord universitets rolle som motor for kunnskapsdrevet samfunnsutvikling. Foto: Moment studio

– Nords strategi har tatt dette innover seg. Den viser tydelig at vi trenger kunnskap om det nære og kjære, for å forstå oss i sammenheng mellom det fjerne og svære. Det er i dette spennet mellom den regionale rollen og den internasjonale rollen at Nord befinner seg som et akademisk fritt universitet, jordet i en nordnorsk og trøndersk virkelighet. Det er et krevende spenn, men jeg har tro på at når denne strategien omsettes i handling, så vil Nord være en motor for en enda mer kunnskapsdrevet samfunnsutvikling, som legger til rette for mer økt jobb- og verdiskaping. Det er helt avgjørende, avslutter Bjarmann-Simonsen.