​Nord universitet mobiliserer for mer studentutveksling

Flere Nord-studenter må reise utenlands i løpet av studietiden. Det var både statsråden, studentene og Nord-ledelsen enige om da de nylig møttes i Bodø.

Per Jarl Elle

Klikk her for å endre bildet
Utvekslingsstudenter fra Nord – og en statsråd. Fra venstre studentene Einar Aasjord Møkleby og Helene Wiken, statsråd Iselin Nybø og studentene Linn Kjernsmo Brenna og Aina Johanne Nilsen. Alle foto: Per Jarl Elle. 
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø besøkte nylig Nord universitet i Bodø. 

I møte med studenter, studentledere og ledelsen ved Nord universitet ville statsråden blant annet høre hva som skal til for å bedre den internasjonale studentmobiliteten ved Nord.

Kun 16 prosent av norske studenter reiser ut

For i følge statsråden er det et stort paradoks at ikke flere enn 16 prosent av alle norske studenter velger å reise ut.

– Ikke minst med tanke på at de kan ta med seg studielånet til for eksempel Storbritannia. Til sammenligning er dette noe deres medstudenter i Storbritannia ikke kan gjøre motsatt vei, sa Iselin Nybø.

Klikk her for å endre bildet
Glad utvekslingstudent. – Det er stas å være norsk i utlandet, sier sykepleierstudent Aina Johanne Nilsen fra Hadsel kommune i Nordland. 
En av studentene statsråden fikk møte er Aina Johanne Nilsen. Hun er bacherlorstudent i sykepleie og hadde nylig et praksis-semester ved Augustana University i Sør-Dakota, USA.  


– Det beste er all den positive oppmerksomheten. Andre studenter og lærere er veldig nysgjerrig på Norge og vår kultur.

Nilsen mener at studenter som har vært på et utenlandsopphold i større grad kan brukes som en ressurs av universitetet.

– Vi må fremsnakke utveksling mer. Nord universitet kan bli tydeligere på hvorfor studenter bør reise ut og hvilke fordeler vi har av oppholdet, både faglig og personlig. 

Sykepleierstudenten fra Hadsel kommune savnet samtidig informasjon fra statsråden om hvordan hun ønsker å sikre at de som reiser på utveksling ikke skal bli belastet unødvendig økonomisk.

– Men også hvordan en kan heve statusen på det å reise på utveksling blant arbeidsgivere. Jeg hadde håpet at hun var mer konkret på hvordan en ser for seg å kvalitetssikre utdanningen som tilbys, og hvordan internasjonaliseringen kan forsette etter at studentene kommer hjem fra utenlandsoppholdet, sier Nilsen. 

– Studentutveksling må bli normalen

Klikk her for å endre bildet
Den nye normalen. Nord-student Einar Aasjord Møkleby (t.v.) studerer internasjonal markedsføring. Han har vært student i ett år i USA og hatt bedriftspraksis i New Zealand i fire måneder. Til høyre en engasjert statsråd Iselin Nybø sammen med Mats Gravås, som er projektleder for den nye stortingsmeldingen for internasjonal studenmobilitet.
Om et knapt år legger Kunnskapsdepartementet fram en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

– Gitt den politiske og økonomiske turbulensen som vi nå opplever i verden, har det aldri vært så viktig med internasjonalisering som i dag, hevdet statsråd Nybø. 

Iselin Nybø har bedt om innspill fra «universiteter og høgskoler, studenter og arbeids- og næringsliv»

– Vi må komme dit at studentutveksling må være normalen for norske studenter, og at studier i utlandet må være relevante. 

– Studentene bør samtidig oppmuntres til å velge andre land å studere i enn i det anglosaksiske språkområdet. Som for eksempel Tyskland og Frankrike, som etter hvert kan tilbyr engelspråklige studier, sa Nybø, som i desember i fjor mottok mange høringssvar til den kommende stortingsmeldingen.

Mål om 50 prosent studentutveksling

Regjeringens mål er at halvparten av studentene i Norge skal reise ut for å studere ved et utenlandsk universitet. 

– Det er dristig ambisjon, men vi ser at det er mulig hvis man jobber målrettet. Norges handelshøgskole i Bergen er et godt eksempel, med sine 57 prosent i 2017, i følge en rapport fra DIKU.

– Det ville vært fantastisk om så mange som 20 prosent av studentene ved Nord universitet tok et studieopphold i utlandet, sa Nybø.

Foreløpig er Nord universitet et stykke unna. I 2017 dro fire prosent av studentene på utveksling, men utviklingen går nå i riktig retning. 

– Nord universitet har dessuten flere profesjonsstudenter med praksisperioder i utlandet som er kortere enn tre måneder, og disse kommer ikke med i den nasjonale mobilitetsstatistikken. Dette er noe vi håper at den nye stortingsmeldingen vil behandle, sa konstituert rektor Hanne Solheim Hansen.

– Det må bli lettere å dra på utveksling enn å la være

Klikk her for å endre bildet
Ja til bedre studentutveksling. Fra venstre Tord Apalvik, nyvalgt nestleder i Studentorganisasjonen i Bodø (SOB), Emilie Felix, markedsansvarlig SOB og Andreas Vestvann Johnsen, nyvalgt leder i Studentorganisasjonen i Bodø.

Her er studentledernes forslag til bedre studenmobilitet ved Nord universitet:

  • God og tidsriktig informasjon: Informasjonen må komme på rett tidspunkt i studieløpet. Jo tidligere man blir orientert om mulighetene, jo tidligere blir muligheten vurdert av hver enkelt student. Informasjonen må være oppdatert og riktig i forhold til hva slags muligheter som tilbys.

  •  Å legge til rette før, under og etter studentutvekslingen: Å dra på utveksling skal være attraktivt, enkelt og trygt for studentene. Det bør bli «lettere å dra på utveksling enn å la være»

  • Kvalitet og faglig relevans: Studieprogrammene bør være tilpasset det faglige løpet man er i gang med. Skal det være attraktivt å dra utenlands må tilbudet være av god kvalitet slik at man får kvalifikasjoner som vil komme til nytte i den videre yrkeskarrière

Per Jarl Elle