Nord universitet øker mest i landet

Tallene fra Samordna opptak viser at Nord universitet har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene.
Tallene fra Samordna opptak viser at Nord universitet har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene i landet, med 14,7 prosent.

Hele 5301 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg til 3035 studieplasser. I 2016 var det til sammenlikning 4642 førsteprioritetssøkere til Nord universitet

- Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier rektor Bjørn Olsen.

Klikk her for å endre bildet
God grunn til å smile. Rektor Bjørn Olsen er svært glad for den solide økningen i antall studenter som søker seg til Nord universitet.

Sterk økning til helsefagene

Tendensen med sterk økning i søkningen til helsefagene sykepleier, vernepleier og farmasi fortsetter. Nord universitet har i snitt omtrent fire søkere per plass på våre sykepleierutdanninger. Det er også svært god økning i søkningen til utdanningene i sosialt arbeid.

Økningen i interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også, og både havbruksdrift og ledelse, husdyrvelferd og i særstilling dyrepleie er svært populært blant søkerne til Nord universitet.

Det er stabilt god søkning til økonomifagene, med en solid økning i søkermassen til bachelorutdanningene i økonomi og ledelse samt eiendomsmegling. Også fag som Spill og opplevelsesteknologi, 3D Art, Animation and VFX samt Human Resource Management har høy søkning.

Stabil søkning til lærer

Innenfor lærerfagene er bildet nyansert. På landsbasis går søkningene til grunnskolelærerutdanningene noe ned, mens bildet ved Nord universitet totalt viser en stabil søkning fra 2016-2017. Se ellers egen omtale av rekrutteringen til lærerutdanningene i Nord-Norge nedenfor.

- Alt i alt er jeg godt fornøyd med søkertallene til lærerutdanningene, det første året hvor vi kun rekrutterer til den femårige masterutdanningen. Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.

Særskilt om lærerrekruttering i Nord-Norge:

Utfordringene med å rekruttere lærere i Nord-Norge har fått særskilt oppmerksomhet i år, og det har vært satt inn ekstraordinære tiltak både på institusjonsnivå, fra Fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner. Kunnskapsdepartementet har støttet opp om arbeidet med ekstraordinær økonomisk støtte til rekrutteringsarbeidet, samt tiltak rettet mot søkere generelt og i de nordnorske fylkene spesielt.

Tallene viser en solid økning i søkertallene til lærerutdanningene i alle de tre nordnorske fylkene.  I 2016 var det 161 personer som søkte en lærerutdanning i Nordland, i 2017 er tallet hele 229, en økning på 42,2 prosent.

For mer informasjon om tall

se www.samordnaopptak.no

Ytterligere kommentarer:
Rektor Bjørn Olsen, tlf 91306171.