Nord universitet støtter Ukraina

Fasadebilde av Nord universitet
Regjeringen har besluttet å suspendere alt samarbeid mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

– Nord universitet fordømmer de handlinger som Russland og Hviterussland gjør, og støtter helhjertet opp om det ukrainske folk. Vi har både ansatte og studenter fra de berørte landene. Det har vært, og vil fortsatt være, vår viktigste prioritet å ivareta alle ansatte og studenter fra Ukraina, Russland og Hviterussland, sier rektor Hanne Solheim Hansen. 

Støtter beslutningen

Rektoren støtter beslutningen om å skrinlegge russiske institusjonsavtaler.

– Vi er enige i Regjeringens beslutning om å legge på is alle myndighets- og institusjonsavtaler med Russland. Vi er glade for at Regjeringen legger opp til at forsker-til-forsker-samarbeidet kan fortsette. Hvor mye av vårt samarbeid med Russland som er basert på institusjonsavtaler har vi på nåværende tidspunkt ikke den fulle oversikt over, sier Solheim Hansen.

Sterke relasjoner

Nord universitet har gjennom sin beliggenhet i nordområdene og sin strategiske satsing i mer enn 30 år, bygd opp sterke relasjoner til flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner i hele nordområdet. Dette innbefatter også universiteter i Russland. Kunnskapen som har kommet ut av dette samarbeidet har bidratt inn i det norske samfunnet ved å skape større forståelse, kunnskap og verdiskaping. 

Nords samarbeid gjelder særlig aktivitet tilknyttet Handelshøgskolen og Nordområdesenteret. Universitetet vil nå gå igjennom alle avtaler for å kartlegge hva som kan defineres som forsker-til-forsker-samarbeid, og hva som er institusjonelt samarbeid.

Flere års samarbeid

Nord universitet har dessuten samarbeidet med Ukraina i mer enn 20 år. I dag er samarbeidet med Ukraina i omfang på samme nivå som med Russland.

– I en situasjon der russiske myndigheter begrenser informasjonsflyten til eget folk, er det ikke uvesentlig at russiske fagpersoner har kontakt med internasjonale samarbeidspartnere og får kunnskap om deres perspektiver og synspunkter. Dette kan nå skje på individnivå forsker-til-forsker, avslutter rektoren.