Nord universitet styrker sin posisjon innen grønn vekst

Regjeringen satser på Nord universitet og foreslår ti studieplasser til satsing på grønn vekst i forslaget til statsbudsjettet for 2020.

Klikk her for å endre bildet
Grønt lys for grønn satsing: Nord universitet styrker sin satsing på grønn vekst. Det setter husdyrfagstudentene Sigurd Andre Madsen og Kamilla Milje stor pris på. Foto: Morten Stene.
Nylig ble det kjent at regjeringen foreslår ti studieplasser til satsing på grønn vekst ved Nord universitet i forslaget til statsbudsjettet for 2020. 

– Det er viktig for regjeringen å bidra til at Nord universitet får den støtten de trenger for å gi studentene god undervisning, til å forske og til å bygge kompetansen til de ansatte. 

– Trøndelag og Nordland trenger et sterkt og godt universitet som utdanner kandidater som næringsliv og offentlig sektor trenger. Derfor satser vi på Nord universitet, sier forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). 

Ketil Eiane, dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, sier at dette er en kjempegod nyhet for Nord universitet og fakultetet.

– Det gjør at vi får mulighet til å bygge og utvikle fagmiljøet vårt vesentlig, bygge mer kunnskap, skape mer innovasjon og bedre studiemiljøet i Steinkjer betydelig med denne satsingen. 

Rektor: – Bioøkonomi blir Nords profil i InnoCamp

Klikk her for å endre bildet
Hjertelig takknemlig: rektor Hanne Solheim Hansen er svært fornøyd med støtten fra regjeringen til ytterligere satsing på grønn vekst ved Nord universitet. Foto: Thomas Jergel/Camerat.
Det foreslås altså ti nye strategiske studieplasser knyttet til satsingen på grønt skifte i Steinkjer. 

– Det skjer mye spennende ved Nord universitet sin satsing på grønne fagmiljøer og grønn vekst i Steinkjer. Vi bidrar derfor med penger til flere studieplasser, og fullt utbygget vil dette bety 40 nye studieplasser, sier statsråd Iselin Nybø.  

Rektor Hanne Solheim Hansen mottok nyheten fra regjeringen i anledning åpningen av den nye innovasjonsbygget InnoCamp i Steinkjer, hvor Nord universitet og 37 andre bedrifter og institusjoner er samlet under samme tak. 

– Jeg er hjertelig takknemlig for at regjeringen støtter opp om vår grønne satsing. Sammen med de andre aktørene i InnoCamp skal vi utgjøre en forskjell nasjonalt og på sikt også internasjonalt innen bioøkonomi. 

– Bioøkonomi blir profilen på vår forskning og utdanningsaktivitet her, sier en svært fornøyd rektor Hanne Solheim Hansen.

– Nord skal ta en tydeligere rolle 

Klikk her for å endre bildet
Stort behov regionalt, nasjonalt og internasjonalt: Ketil Eiane, dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, har god grunn til å smile om dagen. Foto: Tor Dybdal-Holthe.
Dekan Ketil Eiane forteller at det ved Nord universitet nå jobbes med å bygge et enda sterkere og tydeligere grønt kunnskapsmiljø i Steinkjer. 

Et fagmiljø som ifølge Eiane er veldig godt fra før, med utdanninger innenfor husdyrproduksjon og -velferd, naturforvaltning og mastergradsstudier i biovitenskap. 

– Vi mener det er et klart behov både i regionen, i nasjonen og også internasjonalt 
for at vi bygger et mye sterkere miljø, slik at vi kan ta en enda klarere rolle her, sier han. 

Dette er et budskap som også blir godt mottatt av universitetets grønne studenter i Steinkjer. Studenter som nå attpåtil kan nyte godt av å komme enda tettere på både fagmiljøet og næringslivet i flunkende nye og topp moderne lokaler i InnoCamp. 

– InnoCamp som hus gir en helt annen følelse av være i et miljø, sier Kamilla Milje, andreårsstudent på husdyrfag ved Nord universitet i Steinkjer. Jeg er overbevist om at huset i selv vil skape et mye mer sosialt og mangfoldig studentliv. 

– Faglig høres det også veldig relevant og spennende ut, spesielt ettersom rektor sa at bioøkonomi blir profilområdet for Nord universitet i Steinkjer, sier Sigurd Andre Madsen, som i likhet med Milje skal overta gård og bli gårdbruker etter endt utdanning. 

Fem millioner til kvalitetsarbeid

I tillegg foreslår regjeringen at Nord universitet får fem millioner kroner ekstra til arbeidet for å styrke kvaliteten etter sammenslåingen. 

– Nord er et ungt universitet og fusjonen gir mange muligheter. Jeg mener styret, rektor og de ansatte jobber godt for å sikre regionen et godt utdanningstilbud og forskning av høy kvalitet. Men fusjonen krever også ressurser og derfor bidrar vi med fem millioner til kvalitetsutviklingen ved universitetet, sier Nybø. 

Styrker den sør- og lulesamiske grunnskolelærerutdanningen

I fjor startet Nord universitet opp sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning. Disse fagmiljøene trenger ressurser til langsiktig rekruttering og faglig oppbygging samt utvikling av undervisningsmateriale og fagspråk. 

Derfor foreslår regjeringen en varig økning på fem mill. kroner til å styrke fagmiljøene i sør- og lulesamisk lærerutdanning og språk. 

– Det er mangel på lærere som kan undervise i sør- og lulesamisk språk. Dette er språk som er under press og hvor det er helt nødvendig å bygge opp et sterkere fagmiljø, sier Nybø.

 Kontaktperson