Nord universitet tilbyr bachelor i sirkulær bioøkonomi

– Utdanningen er et svar på samfunnets behov og er noe næringslivet etterspør, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

​​​
Klikk her for å endre bildet
Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet. Foto: Camerat / Thomas Jergel.
Bærekraft, gjenbruk og verdiskaping av fornybare ressurser er mer aktuelt enn noensinne. Det grønne skiftet blir beskrevet som en megatrend, og behovet for mer kompetanse om sirkulær bioøkonomi er sterkt voksende over hele verden. 

Sammen med næringslivet har Nord universitet nå utviklet en ny bachelor i sirkulær bioøkonomi​ som skal dekke mye av samfunnets behov for ny kompetanse på dette området. Studiet starter opp høsten 2022 ved studiested Steinkjer. 

– Både nasjonalt og internasjonalt er det mål om å omstille samfunnet til mer bruk av fornybare bioressurser og mer gjenbruk. Dette er både nytt og vanskelig. Det krever evne til å jobbe på tvers av fagområder og det krever ferdigheter i biologi, entreprenørskap og forretningsutvikling. 

– Denne nye bachelorutdanningen i sirkulær bioøkonomi er utviklet i tett dialog med næringslivet i våre regioner, nettopp for å gjøre den så relevant som mulig. Det gjør oss trygg på at den vil gi endringskompetanse som arbeidslivet trenger, sier en fornøyd rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet. 

Spesielt relevant for Trøndelag og Nordland 

Klikk her for å endre bildet
Tverrfaglig: Studiet er en fellesgrad mellom Handelshøgskolen (HHN) og Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet. Til venstre Geir Næss, faggruppeleder ved FBA og Torstein Gustavsen, førstelektor ved HHN. Foto: Roger Grostad. ​
Det nye studiet er tverrfaglig og gir bred kunnskap om og forståelse av sirkulær bioøkonomi, biologiske ressurser og verdiforvaltning av disse, samt utviklingstrekk i samfunnet.  

– Vi mener at studiet er spesielt relevant for Trøndelag og Nordland, hvor havbruk, skogbruk og landbruk er godt representert. Dette er viktige regioner for produksjon av biomasse, og både kompetansemiljøet og interessen er veldig stor her, sier Geir Næss som er faggruppeleder for husdyr, produksjon og velferd ved Nord universitet. 

Samarbeidet med samfunns- og næringslivet vil bli tett gjennom hele studieløpet i form av internships, praksisopphold, bedriftsbesøk og bruk av gjesteforelesere fra regionalt næringsliv.  

Matcher næringslivets behov ​​​

Klikk her for å endre bildet
Høye forventninger: – ​Vi utvikler nå morgendagens grønne industrier, og har et skrikende behov for folk som forstår og kan dette, sier Andrea Nogva er daglig leder i InnovArena i Nærøysund. Foto: LYKT Foto & Film/Geir Vidar Nubdal​​​​​​​. 
Andrea Nogva er daglig leder i InnovArena, innovasjonsklyngen med 48 bedrifter og 2000 ansatte innenfor havbruk, fiskeri og marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten.  

Nogva forteller at dialogen med universitetet om det nye studiet har vært god. 

– Våre klyngebedrifter er ekstremt opptatt av å utnytte bioressursene bedre, erstatte fossile energikilder med fornybare for rett og slett produsere mer sunn mat av mindre. Vi utvikler nå morgendagens grønne industrier, og har et skrikende behov for folk som forstår og kan dette.

– De som tar denne utdanningen blir attraktive i arbeidslivet framover, sier Nogva. ​

Fakta om bachelor i sirkulær bioøkonomi 

 
  • Studiepoeng: 180
  • Studieform: Heltid
  • Studiested: Steinkjer 

Sirkulær bioøkonomi handler om å snu dagens bærekraftsproblemer om til lønnsomme og innovative forretningsmodeller. Utdanningen gjør deg rustet for å møte framtidens utfordringer, hvor biobasert verdiskaping fra både hav og land står i fokus.  
 
Studieløpet er flerfaglig, og du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biologi og bedriftsøkonomi. Du vil også få ferdigheter innen entreprenørskap og forretningsutvikling. 

Studiet er en fellesgrad mellom Handelshøgskolen og Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet. 
 

 Kontaktperson