Nord universitet vil koordinere sikkerhetsmaster

Regjeringen ønsker ny masterutdanning om beredskap og sikkerhet. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen inviterer Nord universitet inn i dialogen.

Statsråd Frank Bakke Jensen (H) møtte fagansatte ved Nord universitet for å få en orientering om universitetets kunnskapsarbeid for beredskap og sikkerhet.

Bakgrunnen for forsvarsministerens besøk er Granavolden-plattformen, som er den politiske regjeringsplattformen for Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. 

I Granavolden-plattformens kapittel 15 om Forsvar ønsker regjeringen å «Etablere et masterprogram innenfor sikkerhet og beredskap, hvor deltakere fra Forsvaret, Politiet, DSB, NSM, departementene og andre relevante aktører utdannes til samarbeid mellom sektorene og en felles forståelse for sikkerhets- og beredskapsarbeid.»

Ønsker dialog om sivil og militær masterutdanning. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og ordførerkandidat for Bodø Høyre, Lars Vestnes på besøk ved NORDLAB, Nord universitet. Foto: Svein Arnt Eriksen.

Nord universitet tilbyr i dag et masterprogram i beredskap og kriseledelse, ved siden av en rekke høyere utdanninger som er relevante innen sivil og militær sikkerhet og beredskap. 

– Nord universitet har en unik kompetanse, et bredt nettverk og en solid infrastruktur for undervisning innen sikkerhets- og beredskapsarbeid, sier professor Odd Jarl Borch ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Stor region med ressurser  

Nord universitet er en del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskning, utvikling og høyere utdanning innenfor sikkerhet og beredskap.

– Vår kompetanse er knyttet til nordområdene, distriktene og de maritime miljøene. Med sine campuser og studiesteder i Trøndelag og Nordland tilbyr Nord universitet høyere utdanning og forskning i en stor region som også inkluderer viktige militære ressurser.

Nord universitetet er også en arena for og en aktør i fullskalaøvelsen Øvelse Nord.  

Øvelse Nord er landets største sivile og militære øvelse, og den regnes for øvrig som Europas største krise- og beredskapsøvelse ved et universitet. 

Universitetet eier også NORDLAB, som er en digital trenings- og øvringsarena for håndtering av kriser og uforutsette hendelser. 


Dokumentert historie. – Vi føler oss kvalifisert til en koordinatorrolle for å utvikle et nytt masterprogram for beredskap og sikkerhet som regjeringen etterspør, sier professor Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen, Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– Nord kan bringe inn noe nytt 

– Vi føler at vi har et mandat og en dokumentert historie som kvalifiserer oss i en koordinatorrolle for å utvikle et nytt masterprogram, og vi tror at vi kan bringe noe nytt innen dette viktige samfunnsfeltet, sier Odd Jarl Borch. 

Forsvarsministeren gir sin anerkjennelse til den akademiske og operative rollen som Nord universitet har opparbeidet seg innen sikkerhet og beredskap.  

– På grunn av klimaendringene, endringene i sivilsamfunnet og sikkerhetspolitiske utfordringer må vi samarbeide om tildelingen og bruken av samfunnets ressurser.

– Jeg vil derfor invitere Nord universitet til et møte i Forsvarsdepartementet i høst for å dele kunnskap og erfaringer om en ny masterutdanning i sikkerhet og beredskap, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 


Studier ved Nord universitet med beredskap og sikkerhet:  


• Master i krise og beredskapsledelse

• Master i samfunnsvitenskap med spesialisering i samfunnssikkerhet og terrorismestudier

• Kurs i beredskapssamvirke, stabsledelse og sikkerhetsledelse

• Årsstudium i helse, miljø, sikkerhet

• Bachelor i sykepleie

• Bachelor i prehospitalt akuttberedskap (paramedics)