Norges Bank gir økonomipris til Nord-forsker

Kristian Støre er den første økononomiforskeren nord for Trondheim som får denne prisen.


Klikk her for å endre bildet
Bonus fra Norges Bank. Førsteamanuensis Kristian Støre, Handelshøgskolen ved Nord universitet har fått publiseringspris for sitt faglige bidrag til metoder i finansell økonomi. Foto: Per Jarl Elle.
Førsteamanuensis Kristian Støre ved Nord universitet mottar 100 000 kroner i bonus for en vitenskapelig artikkel om optimale investeringer under usikkerhet.


Prisen «NFI Publication Bonus» er et initiativ fra Norges Bank, og NFI-prisene gis til utvalgte forskere ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Vilkårene for prisene er at forskerne publiserer forskningsresultater i et eller flere av de tidsskriftene som Norges Bank har vurdert som verdensledende innen finansiell økonomi.

Bonuspris for faglig bidrag

Det er første gang Norges Bank gir denne publiseringsprisen til en økonomiforsker ved et universitet nord for Trondheim.

Kristian Støre får bonusprisen for sitt faglige bidrag til artikkelen "Real-Option Valuation in Multiple Dimensions Using Poisson Optional Stopping Times”.

Artikkelen trykkes i tidsskriftet Journal of Financial and Quantitative Analysis.

– Jeg er gledelig overrasket, selvfølgelig. Det er veldig hyggelig for oss som driver med forskning i økonomi å få en slik anerkjennelse, sier Kristian Støre, som er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord. 

Metode for å beregne kontantstrømmer

– Hva handler den vitenskapelige artikkelen om?

– Det er en teoretisk artikkel innen fagområdet finans. Vi har foreslått en ny metode for å beregne verdien av kontantstrømmer fra prosjekter. 

– Prosjektene kan være fra vidt forskjellige næringer, som for eksempel skogsdrift, vannkraft, produksjonen fra et olje- og gassfelt eller bilutleie. Et fellestrekk for kontantstrømmene fra denne typen prosjekter er at de er preget av en viss grad av usikkerhet over tid. 

– I metoden vår er det en viktig forutsetning at beslutningstaker kan gjøre endringer i prosjektet etterhvert som ny informasjon kommer inn om kontantstrømmene – for eksempel fordi prisen på produktet man produserer har endret seg. Den nye metoden kan da vise når man bør investere eller produsere, og om når man bør vente, eller la være, sier Støre. 

Kristian Støre har skrevet artikkelen sammen med Rutger-Jan Lange fra Universitetet i Rotterdam og Daniel Ralph fra Cambridge-universitetet.