Ny dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Ketil Eiane
Styret ved Nord universitet har i dag tilsatt professor Ketil Eiane som dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Ketil Eiane har doktorgrad i biologi (dr.scient.) og ble professor i marin økologi i 2008. Han har hatt vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen og ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) før han kom til daværende Høgskolen i Bodø i 2007.

Fra 2010 har han vært forskningsgruppeleder og faggruppeleder ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, og fra 2011 til 2016 har han vært visedekan for utdanning.

Klikk her for å endre bildet- Eiane har en omfattende og relevant faglig bakgrunn, god kjennskap til institusjonen og erfaring fra strategiske lederfunksjoner. De blå-grønne fagene er et viktig strategisk satsingsområde for Nord universitet, og jeg er glad for at vi nå har på plass en faglig sterk og framoverlent dekan for dette viktige fagområdet, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

Ketil Eiane tiltrer stillingen etter nærmere avtale med rektor. Han er tilsatt i åremålsstilling frem til 31.12.2020, med mulighet for forlengelse i to ganger fire år.