Ny dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Styret ved Nord universitet har i dag tilsatt Egil Solli som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Egil Solli (58) kommer fra jobben som prodekan ved samme fakultet, men har siden i sommer vært konstituert dekan.

Han har tidligere vært dekan for lærerutdanningen under den midlertidige organiseringen av Nord universitet etter fusjonen i 2016, og før det i åtte år ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har også erfaring fra arbeid i forskningsstiftelse.

Solli har hovedfag i kroppsøving og idrettsvitenskap fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, og ble førstelektor i kroppsøving og idrett i 1996. Han har tidligere jobbet som lærer både i grunnskole og i videregående skole.

– Solli har solid erfaring som dekan og kjenner både institusjonen og fakultetet godt. Fakultetet står overfor spennende og store utfordringer, særlig med tanke på at Nord universitet har en viktig nasjonal rolle knyttet til utdanning og videreutdanning av lærere. Jeg er derfor veldig glad for å tilby ham stilling som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

På bildet: fra venstre rektor Bjørn Olsen, styreleder Vigdis Moe Skarstein og dekan Egil Solli.