Ny direktør for økonomi og HR

Styret ved Nord universitet ansatte onsdag Anne-Line Bosch Strand som direktør for økonomi og HR ved Nord universitet.

Anne-Line Bosch Strand har solid erfaring fra økonomi, HR-arbeid og ledelse, både fra sin nåværende jobb som HR-sjef i Bodø kommune og sin tidligere jobb som klinikksjef og assisterende klinikksjef ved Nordlandssykehuset. Hun har også 25 års arbeidserfaring innen bank og finans.

I stillingen som direktør for økonomi og HR vil hun ha det strategiske ansvaret for utvikling og forvaltning innen økonomi og HR, og legge til rette for effektive arbeidsprosesser. Samlet skal dette bidra til at universitetet når sine mål.  

– Ved Nord universitet kan jeg bidra inn med sammensatt og bred kompetanse, og jeg gleder meg stort til å starte i jobben, sier Bosch Strand.

Klikk her for å endre bildet
Blir direktør ved Nord: Anne-Line Bosch Strand er universitetets nye direktør for økonomi og HR.

Vil videreutvikle universitetet

– Jeg har et ønske om å jobbe mer med økonomi og virksomhetsstyring enn det jeg har gjort de siste årene. Jeg har savnet økonomibiten, som står mitt hjerte nært, sier Bosch Strand, som også har lang fartstid fra HR-arbeid.

Fra årene som klinikksjef ved diagnostisk klinikk ved Nordlandssykehuset har hun med seg mye erfaring innen budsjett- og økonomiutfordringer, kvalitetsforbedring, prosessoptimalisering og lederutvikling. Hun har også jobbet mye med omstilling og innovasjon, da spesielt i banksektoren.

Nord universitet er en viktig institusjon for hele Nordland og Trøndelag. Rektor Hanne Solheim Hansen mener Bosch-Stand har en kompetanse som er avgjørende for å videreutvikle universitetet.

­– Vi er svært fornøyd og stolt av å få Anne-Line med på det laget som har ansvar for å ta universitet videre. Nord universitet er i god driv og i stor utvikling. Vi trenger hennes kompetanse, slik at vi kan bruke både HR og økonomi strategisk for at universitet skal nå sine mål. Jeg gleder meg veldig til at Anne-Line starter hos oss, sier Solheim Hansen.

Det var totalt 14 søkere på stillingen som direktør for økonomi og HR ved Nord universitet.