Ny kunnskap om skolen

Vi trenger fersk og forskningsbasert kompetanse i og om skolen. Det hevder forskere ved Nord universitet og Nordlandsforskning i ny bok. Redaktør er  Bjørg Mari Hannås.

Hvordan følges politiske mål om kompetanseløft i skolen opp – og hvilke konsekvenser har de i praksis?

Det er spørsmål forskere ved Nord universitet og Nordlandsforskning er opptatt av.

I Boka Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet undersøker forskerne hvilken effekt myndighetenes virkemidler og tiltak har hatt på den pedagogiske praksisen i skolen, sier redaktør for boka, førsteamanuensis Bjørg Mari Hannås. 

- Blant de områdene vi har forsket på er frafall og psykisk helse og lidelser blant elever og lærere i skolen. Med bakgrunn i forskning belyses disse temaene i ti artikler i boka, som er laget både for skolepolitikere, lærere og studenter, sier Hannås.

- Bakteppet er at skolen blir påvirket av generelle trender i befolkningen som for eksempel psykisk relaterte helseproblemer. 

Bedre på å oppdage problemer

- Vi mener at skolen ikke alltid er god nok til å identifisere og håndtere elevenes problemer, noe som blant annet bidrar til et større frafall.

- Lærerne må blant annet bli bedre på å kjenne igjen tegn på psykiske problemer hos elevene, sier Hannås.

Boka bygger på forskning som er gjennomført av forskere fra Nord universitet og Nordlandsforskning.  - Sånn sett er dette nybrottsarbeid, mener Hannås.

Hensikten med boka er:
   -Å gi en vitenskapelig forankret innsikt i hvordan aktuelle samfunnstendenser påvirker skolehverdagen

- Undersøke  hvordan offentlig initierte strategier og tiltak tolkes og omsettes til pedagogisk praksis i skolen.

- Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet er en unik samling empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis i forskjellige sammenhenger på både individ- og systemnivå i skolen.

Mer kunnskap for utvikling

- Sikrere kunnskap om konsekvenser av politisk funderte satsinger og generelle trender i samfunnet kan bidra til et mer solid kunnskapsgrunnlag for videre debatt og utvikling av skolen, sier Hannås.

Boka gis ut på Gyldendal Akademisk forlag.