Ny leder for Studentparlamentet

Solveig M. Fleischer er valgt til ny leder for Studentparlamentet ved Nord universitet.

Klikk her for å endre bildet
Fra nestleder til leder: – Det blir en utfordrende oppgave, men jeg gleder meg, sier Solveig M. Fleischer, nyvalgt leder i Studentparlamentet. Foto: Bjørnar Leknes

Solveig Marie Fleischer (24), som i dag er nestleder for Studentparlamentet, inntar lederrollen fra og med 1. juli.

Engasjert, ærlig og hardtarbeidende

– Det er en stor tillitserklæring som jeg håper jeg klarer å leve opp til, sier Fleischer, som selv beskriver seg som engasjert, ærlig og hardtarbeidende.

Fleischer ble valgt til ny leder under Studentparlamentet sitt årsmøte på Hell i Stjørdal nylig, og overtar ledervervet etter Lars Jakob Hegge.

Vil styrke studentinvolveringen

Selv er Fleischer tydelig på hva som blir hennes viktigste fanesaker fremover.

– Jeg kommer til å jobbe mye med å styrke studentinvolveringen og øke engasjementet. Det å få studentene til å bli klar over mulighetene som finnes utenfor forelesningssalen er kjempeviktig.

– Vi trenger flere til å engasjere seg som tillitsvalgt, i det sosiale og i fagdager, sier hun.

24-åringen fra Stjørdal har selv en fortid som student ved Nord universitet og tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag, med en bachelorgrad i multimedieteknologi og et årsstudium i offentlig administrasjon.

 Tekst og bilder

Fakta om Studentparlamentet


Studentparlamentet er studentenes øverste demokratiske organ ved Nord universitet og representerer alle de 12 000 studentene ved universitetet.

Skal jobbe for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser overfor universitetet og Studentinord, og samfunnet ellers.
 
Har 15 representanter og et arbeidsutvalg på sju.

Arbeidsutvalget består av regionlederne for Trøndelag, Bodø og Helgeland, samt fire valgte studenter.