Ny maritim kunnskapsklynge etableres i nord

Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet og Maritimt Forum Nord får 4.5 millioner kroner over tre år til å etablere og drifte en maritim kunnskapsklynge for Nordområdene.

– Dette er et godt bidrag til å styrke kompetansen innen sikkerhet og beredskap i Arktis, sier professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet. Borch er leder for NORDLAB.

NORDLAB er et beredskapslaboratorium ved Nord universitet med fokus på overvåking og risikoanalyser knyttet til kommersiell aktivitet i nordområdene. 

De driver også undervisning og forskning,  og jobber innovativt når det gjelder sikkerhet og beredskap til sjøs. NORDLAB er etablert i et spleiselag mellom Nord universitet, Nordland fylkeskommune og næringslivet i regionen gjennom DA-midler
Næringsminister Røe Isaksen kom med nyhet

Kom med nyhet til Nord: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Toppbilde: Fra venstre: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, professor Odd Jarl Borch og dekan Erlend Bullvåg. Fotos: Svein-Arnt Eriksen.

Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som brakte nyheten under et besøk ved Nord universitet nylig, der han også fikk prøve seg som navigatør på NORDLABs simulatorer. 

– Nord universitet ønsker den Arktisk Maritime noden (kunnskapsklyngen) hjertelig velkommen. Vi har stor tro på dette nettverket. Vi ser særlig fram til et enda tettere samvirke med de maritime næringsaktørene, sier professor Odd Jarl Borch.

Den nye kunnskapsklyngen skal jobbe for et tett samarbeid med de maritime næringer, undervisnings- og forskningsinstitusjoner.
 
– Hovedhensikten med kunnskapsklyngen er å skape økt sikkerhet til havs gjennom å styrke navigasjonskunnskap og beredskap i de polare strøk, sier Borch.

Dekan Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen sier de er svært tilfredse med den anerkjennelsen tildelingen av kunnskapsklyngen gir til fagmiljøet.

– Vi er allerede i gang med de første tiltakene i nært samarbeid med de maritime bedriftene, der NORDLAB vil yte et svært sterkt bidrag til god opplæring, sier Bullvåg.  

Bakgrunnen er økt aktivitet i nord

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen forklarer at regjeringens satsing på dette samarbeidet for maritim arktisk kompetanse er økende skipsaktivitet i Arktis.

– Områdenes avsides beliggenhet i kombinasjon med krevende klimatiske forhold medfører utfordringer for både skip og mannskap. Arktisk maritim kompetanse er en av bærebjelkene for en sikker skipsfart i nordområdene. 

– NORDLAB er et godt eksempel på videreutvikling av norsk maritim kompetanse innen et viktig og aktuelt område, nemlig søk og redning i nordområdene, sier næringsministeren. 

Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder i Norges Rederiforbund, understreket behovet for infrastruktur i nordområdene.

– 80 prosent av skipstrafikken i Arktis går i eller gjennom områder som Norge har et ansvar for når det gjelder søk- og redningsberedskap, sier hun.  

Stort nettverk samarbeider om økt sikkerhet og beredskap

Borch legger til at nettverksbygging har vært og vil fortsette være kjempeviktig for Nord universitet. Erfaringene tas med inn i studiene og fagene som tilbys.  

– Det tette samarbeidet vi har med de maritime fagskolene i regionen gjennom Maritim Campus Nord-partnerskapet gir oss muligheter til å lage et bredt sett av kurstilbud skreddersydd for nordområdene, sier Borch.

– Vi har også klart å mobilisere fagmiljøer i de arktiske landene og vi har nå et nettverk av 22 universiteter og forskningsmiljøer som vi samarbeider med og kan dra nytte av i det kommende arbeidet. Det inkluderer også militærfaglige ressurser, fra Sjøkrigsskolen i Norge til US Coast Guard Academy, sier han.

 Kontaktperson