Nye farkoster med og uten mannskap styrker havovervåkningen

Fem helt nye farkoster blir en viktig del av Havforskningsinstituttets langsiktige toktstrategi. – Svært gledelig også for Nord universitet, sier prorektor Ketil Eiane.

Klikk her for å endre bildet
USV - selvgående farkost. Foto: Kongsberg Maritime AS​
​I dag feirer Havforskningsinstituttet at årelangt arbeid med å styrke og videreutvikle overvåkningen til sjøs bærer frukt. 

– Toktene er ryggraden i store deler av rådgivningen vår. De nye selvgående farkostene og nytt kystforskningsfartøy vil gjøre oss enda bedre i stand til å drive moderne og effektiv overvåking av havområdene våre, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne etter at en omfattende og grundig innkjøpsprosess nå er avsluttet. 

– ​Et gode for alle 

Klikk her for å endre bildet
Helt på bølgelengde: – For våre studenter og forskere vil fartøyet utgjøre en lenge etterlengtet plattform for utvikling av moderne undervisning og forskning i kystsonen, sier Ketil Eiane, prorektor for forskning ved Nord universitet. Foto: Tor Dybdal-Holthe.
Kontrakten på fire autonome forskningsfarkoster er tildelt Kongsberg Maritime AS.
Sissel Rogne peker på at fjorårets krisepakker sørget for å sette fart i den pågående tilpasningen til mer høyteknologiske observasjonsmetoder. Moderne observasjonsteknologi er også en viktig forutsetning for den digitale satsingen som skjer på Havforskningsinstituttet. 

– Her er det på sin plass å trekke frem fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsens innsats. Takket være ekstraløyvingene og fornuftig ompostering i budsjettet vårt, kan vi intensivere arbeidet med viktige satsinger. Det er et gode for alle at vi får enda bedre forvaltning av de marine ressursene, kysten og havområdene, sier Sissel Rogne.

Her er Ketil Eiane, prorektor for forskning ved Nord universitet, helt på bølgelengde med havforskningsdirektøren.

– Det er svært gledelig at det nå er tatt en beslutning om bygging av det nye Kystforskningsfartøy Nord. Nord universitet skal være en av brukerne på det nye fartøyet. For våre studenter og forskere vil fartøyet utgjøre en lenge etterlengtet plattform for utvikling av moderne undervisning og forskning i kystsonen. 

– Sammen med realiseringen av Blått Bygg, den nye infrastrukturen for marin forskning på campus i Bodø, gir Kystforskningsfartøy Nord oss helt nye rammer som gjør det mulig å løfte forskningen og undervisningen vår vesentlig, og som hele landsdelen vil​ få stor nytte av i framtiden, sier Eiane.

Nytt kystforskningsfartøy vil gi god og effektiv kystforskning 

Klikk her for å endre bildet
En gledens dag. Forskningsdirektør Geir Huse, havforskningsdirektør Sissel Rogne og forsker Geir Pedersen ser frem til å få nye farkoster på plass - og ikke minst til de kan settes på sjøen. De nye AUV-ene ankommer instituttet i sommer, mens USV-ene kommer litt senere. Kystforskningsfartøyet leveres neste høst. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet.​
Kystforskningsfartøyet skal bygges av Holland Shipyards Group B.V., og vil bli levert i Bergen i november 2022.

Selv om selve fartøyet blir bygget i Nederland, vil mye av utstyret komme fra norske leverandører. 

– Havforskningsinstituttet er bundet til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbyderne var ganske jevne på kvalitet, men når det kom til pris var det til dels stor forskjell i tilbudet Holland Shipyards leverte og det som kom fra de norske verftene, sier Sissel Rogne.   

Armada-strategi og på egen hånd  

Klikk her for å endre bildet
I første omgang skal de ny​e selvgående farkostene brukes sammen med forskningsfartøyene i en «armadastrategi», men etter hvert vil de trolig operere mer selvstendig. Foto: Kongsberg Maritime AS ​
AUV-ene og USV-ene ankommer instituttet i løpet av sommeren og høsten. Allerede i 2022 kan AUV-ene tas i bruk på tokt, forteller forskningsdirektør Geir Huse.

– Rederiet og forskningsgruppene går straks i gang med å implementere farkostene i tokt-aktiviteten vår. Det medfører kompetansebygging og nytenkning langs hele «verdikjeden»: styring av farkostene, sørvis, transportløsninger og instrumentering til dataoverføring, sier han.    

I første omgang skal farkostene brukes sammen med de tradisjonelle forskningsfartøyene i en «armadastrategi». Etter hvert vil de trolig operere mer selvstendig.

 Kontaktperson