Nytt kystforskningsfartøy Nord under bygging

Kystforskningsfartøy, LMG Marine
Det nye kystforskningsfartøyet Nord, som skal opereres av Havforskningsinstituttet og Nord universitet, er under bygging ved Holland Shipyard. Fartøyet får topp moderne utstyr for forskning langs kysten av Nord-Norge.

​​​​​​​​​​​​​​Anskaffelsen av det nye forskningsfartøyet på 35 meter, med blant annet laboratorium, CTD-sonde​ med hangar, akustikksenter og operasjonsrom, innleder en helt ny epoke for marin forskning ved Nord universitet. 

Vi får tilgang til mye tyngre og mer moderne utstyr når våre forskere og studenter er ute på tokt for å gjøre observasjoner og samle inn materiale som alger, planter og dyr fra havet som skal anvendes i forskningen vår, sier en begeistret prorektor Ketil Eiane ved Nord universitet.

 ​Med det nye fartøyet kan vi eksempelvis også bruke trål i innsamlingen av forskningsmaterialet, legger han til.

Kjerneaktiviteter om bord på skipet vil være datainnsamling, prøvetaking, utsetting og opptak av bøyer og rigger. Fartøyet vil også bli tilrettelagt for undervisning.  

Det nye fartøyet kan operere langs hele kysten av Nord-Norge.

Det gir oss et mye større område å operere i enn hva som er tilfellet med den båten vi har i dag, sier Eiane.​

Nytt forskningsfartøy og Blått bygg

Det nye forskningsfartøyet til 110 millioner kroner får hjemmehavn i Tromsø og skal benyttes av Havforskningsinstituttet og Nord universitet.

Vi ser anskaffelsen av det nye forskningsfartøyet i nær sammenheng med realiseringen av Blått bygg, sier Eiane.​

 Blått Bygg, med rundt hundre laboratorier og spesialrom, vil virkelig få ut sitt potensiale gjennom de mulighetene det nye forskningsfartøyet gir oss, sier Eiane. 

Klikk her for å endre bildet Åpner helt nye muligheter: Det nye kystgående forskningsfartøyet til Nord universitet skal heve kvaliteten på forskningen og kystsonerådgivingen. Sammen med Blått bygg og forskningsstasjonen i Mørkvedbukta vil Nord universitet få helt nye muligheter innen marin forskning. Illustrasjon: LMG Marine​

​Han sier videre at Blått bygg, som under forutsetning av at det kommer inn på neste års statsbudsjett kan stå ferdig i 2023, blir et hypermoderne forsknings- og undervisningsbygg som vil skape helt nye muligheter for den biofaglige forskningen ved Nord universitet.

Sammen med forskningsstasjonen i Mørkvedbukta og det nye forskningsfartøyet, får vi en moderne og helhetlig infrastruktur som legger til rette for mye større bredde og dybde i forskningen og i studieprogrammene våre. Dette har vi ønsket oss lenge, sier Eiane.

Han legger stor vekt på mulighetene Blått bygg og forskningsfartøy Nord gir studentene. ​

​ Disse investeringene gjør at vi i mye større grad kan inkludere studentene i forskningsprosessen; fra feltobservasjoner og innsamling av materiale om bord på forskningsfartøyet til avansert laboratorieforskning og eksperimentelle studier som gjøres på dette materialet i Blått bygg. 

Visste du at

Norge er fremst i verden på forvaltning av havressurser? Samtidig er behovet for ny kunnskap raskt voksende. 

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) har mange sterke fagmiljøer som holder høyeste internasjonale standard innenfor blant annet forskning på mikroalger. Mikroalger er blant naturens viktigste ressurser og blir brukt til å dyrke fram foringredienser, kosttilskudd og næringsstoffer m.m.

Nord universitet jobber nå for å få realisert et nytt universitetsbygg på 8000 m2 i Bodø, kalt Blått bygg. Bygget skal legge til rette for moderne laboratorier og forelesningssaler for FBA, slik at universitetet skal kunne drive forskning og utdanning av enda høyere kvalitet. Blått bygg er planlagt å stå ferdig i 2023, under forutsetning av at det kommer med i neste års statsbudsjett.​


Fakta om forskningsfartøyet


Fartøyets lengde: 35 meter           
Fartøyets bredde: 10 meter
Dypgang: 3,5 meter                           
Fart: ca 10 knop   
Tonnasje: ca 500 bruttotonn 

Områder om bord:
A-ramme på hekk. Arbeidsdekk, garderobe, messe og undervisningsrom, akustikksenter, IKT-rom, operasjonsrom, utkikk og dykkerplattform, undervannssensorer, vinsjer og tråldører.  ​

 Kontaktperson