Oppretter studentombud ved Nord universitet

Styret ved Nord universitet har vedtatt å opprette stilling som studentombud. Studentombudets viktigste oppgave vil være å ivareta rettssikkerheten til studentene ved universitetet.
Klikk her for å endre bildet
Studentrepresentantene Jim Simonsen Jensen(t.v.), Emma Svarva Giskås og Mathias Lauritzen er fornøyd med styrets vedtak. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Styret ved Nord universitet vedtok i sitt styremøte 8 mars å opprette en stilling som studentombud ved Nord universitet. Ombudet skal være et lavterskel tilbud for studenter som trenger bistand i studiesituasjonen. Ombudet skal påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt og at sakene som tas opp får en forsvarlig og korrekt behandling.

Studentombudet skal også bidra til likebehandling for alle studenter, uansett studium og studiested. Videre skal ombudet gi informasjon til studenter og opplæring av studenttillitsvalgte om rettigheter og plikter. Fra de studenttillitsvalgte nevnes også mobbing og trakassering som områder der studentombudet kan engasjere seg.

Et etterlengtet tilbud

Studentene har kjempet lenge for studentombud lenge. De tre studentrepresentantene Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jensen og Mathias Lauritzen i styret er fornøyd med vedtaket:

– Dette er en viktig sak som mange studenter ved Nord universitet har kjempet lenge for. Det er svært gledelig at Nord universitet endelig får et studentombud. Studenter kan møte mange ulike utfordringer i studiehverdagen, og vil nå få ett sted der studenter kan få bistand og veiledning.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein legger også til:

– Studentombudet vil også være en viktig kilde til informasjon og tilbakemeldinger fra studentene både overfor styre og rektor. Jeg håper studentene aktivt vil bruke ombudet når det er på plass, og at vi i tillegg til økt rettsikkerhet for studentene, også vil få viktige innspill til studiekvalitet gjennom ombudets tilbakemeldinger.

Klikk her for å endre bildet
Styreleder Vigdis Moe Skarstein håper studentene aktivt vil bruke studentombudet. Her sammen med styrerepresentant, Mathias Lauritzen. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Kontaktpersoner:

Vigdis Moe Skarstein, styreleder ved Nord universitet
Mobil: +46 72 728 85 55

Mathias Lauritzen, studentrepresentant i styret
Mobil: 962 27 444