Øvelse Nord 2020 er avlyst

​Øvelse Nord, som skulle vært gjennomført 20–23. april, er avlyst. Landets største beredskapsøvelse og verdens største studentbaserte kriseøvelse skulle i år markere sitt 25-årsjubileum. 

– Som følge av situasjonen med spredning av koronavirus nasjonalt og globalt er Øvelse Nord kansellert. Øvelsen legger bånd på ressurser hos nødetater, helsevesenet og all offentlig forvaltning, ikke bare i selve øvingsdøgnet, men også flere måneder i forkant. Slik situasjonen er nå, er det viktig at alle etater som jobber med beredskap får fokusere på sine primæroppgaver og den krevende tiden vi er inne i, sier øvingsleder Erlend Hagenes.  

Han informerer om at avgjørelsen er tatt i samarbeid med de mest sentrale beredskapsaktørene, og at nasjonale retningslinjer på området følges.  

Klikk her for å endre bildet
Kansellerer Øvelse Nord 2020: Øvingsleder Erlend Hagenes (t.v.) under en tidligere gjennomføring av Øvelse Nord. Foto: Jan Erik , Nord universitet

– I tillegg til den operative utendørsøvelsen har Øvelse Nord en betydelig seminaraktivitet, med til sammen seks innendørs arrangementer. Vi har vurdert alle disse for seg, og konkludert med at det riktige er å kansellere hele øvelsen. Øvelse Nord ville også medført økt reisebelastning i samfunnet, noe som ikke samsvarer med god krisehåndtering under en global pandemi.   

– På vegne av Øvelse Nord takker Nord universitet alle frivillige og etater som allerede har lagt ned et stort arbeid for årets arrangement, og ønsker velkommen tilbake i april neste år.  

Om Øvelse Nord

Siden 1996 har Nord universitet avholdt det som er blitt landets største samhandlingsøvelse og verdens største studentbaserte kriseøvelse.

Øvelse Nord involverer årlig mellom tre og fire tusen deltagere, fordelt på alle aktører fra skadested og opp til regjeringsnivå.

Årets scenario tok utgangspunkt i et terroranslag mot regionen, der Forsvaret skulle bistå politiet og det sivile beredskapsapparat i oppgaven med å trygge samfunnet. 

Fotograf toppbilde: Grethe Elvenes