Ny bok – Pedagogisk praksis i sykepleie

Sykepleie endrer seg hele tida. Nå skal pasientene ha makt til å samtykke i helsetjenester. Dette går igjen som en rød tråd i boka «Pedagogisk sykepleie i praksis».

Før var det helsepersonellet som satt med "makta". Helsepersonell hadde lovfestede rettigheter og krav. 

Med tiden har pasientenes juridiske rettigheter endret seg fundamentalt, da pasientenes samtykke til helsehjelp er blitt en lovfestet rettighet. 

Pasientrettighetsloven slår fast følgende: «Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke».

Samtykke til sykepleie forutsetter at pasienten har kunnskap nok til å velge å samtykke. Derfor har pedagogisk praksis i sykepleie fått styrket aktualitet. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått «nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen», heter det i Pasientrettighetsloven.  

Personorientert sykepleiefaglig fokus

Nå er det personorientert sykepleie som gjelder, der sykepleierne har en viktig oppgave i å veilede og gi pasientene kunnskap til å bli sjef i eget liv og "sitte med makta". Lovgivningen sier også at pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Klikk her for å endre bildet
Stolte redaktører. Fra venstre førstelektor Aud Emelie Evensen, professor emerita Hildfrid Vikkelsmo Brataas og førsteamanuensis Kari Ingstad. Foto: Bjørnar Leknes.

Boken «Pedagogisk praksis i sykepleie» har et gjennomgående personorientert sykepleiefaglig fokus. Den gir en bred innføring i hvordan sykepleiere kan bidra til læring, mestring og utvikling for mennesker som de møter i yrkessammenheng.

– Styrken til denne boka er at den er veldig oppdatert. Den presenterer det nyeste av det nye innen forskning, sier førsteamanuensis Kari Ingstad ved Nord universitet, som sammen med Hildfrid Brataas og Aud E. Evensen er redaktør av boka.

Pensum for sykepleierstudenter

Boken er skrevet av totalt 15 forfattere fra fire ulike universitet og høgskoler – Nord universitet, NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Innlandet.

– Samarbeidet på tvers av institusjoner har fungert utrolig bra. Nå er jeg stolt men også glad på vegne av alle medforfatterne, sier Hildfrid Brataas, professor emerita ved Nord universitet.

Boka presenterer en rekke konkrete eksempler både fra undervisning og fra ulike områder i helsetjenesten, og er delt opp i fire deler:

  • Del 1: Grunnlag for læring

  • Del 2: Verktøy for veiledning og undervisning

  • Del 3: Sykepleiepedagogikk på ulike tverrprofesjonelle arenaer

  • Del 4: Kunnskapsutvikling i utdanning og samfunn

Nå blir boken pensum for sykepleierstudenter over hele landet både på bachelor- og masternivå. I tillegg er den nyttig for forskere, ledere, studentveiledere, sykepleiere og andre med interesse for pedagogisk praksis i sykepleie, ifølge Gyldendal Norsk Forlag.

Pedagogisk praksis i sykepleie

> Redaktører: Hildfrid Vikkelsmo Brataas, Aud E. Evensen, Kari Ingstad 

> Utgivelsesår: 2019

> 15 forfattere fra fire institusjoner: Nord universitet, NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Innlandet.

 Kontaktperson