Podcast om musikktradisjoner

Professorene Paal Fagerheim og Ove Larsen har gjort det før, og gjør det snart igjen: lager podcast. Denne gang blir det om musikktradisjoner på nordkalotten.

Prosjektet, som nå har fått 250.000,- i støtte fra University of Arctic, dreier seg altså om å lage en podcast-serie om musikktradisjoner på nordkalotten. 

Disse blir på engelsk og skal tilbys som emne for studenter som er interessert i musikk- og kulturtradisjoner i dette geografiske området. 

– Det skal gjennomføres med et feltarbeid der vi intervjuer aktuelle forskere, utøvere og aktører i nordkalottens musikkfelt. Dette blir et stort prosjekt i forhold til digitalisering av utdanning og forskningsformidling, sier Ove Larsen og Paal Fagerheim, begge to professorer i musikkvitenskap ved Nord universitet, Nesna. ​

Fra Björk til Barents Spektakel

Klikk her for å endre bildet
Spiller på mange strenger. Musikkprofessor Ove Larsen (bildet over) ga i 2016 ut boka "Musikk, folk og landskap" sammen med kollega og professor Paal Fagerheim. Nå er de podcast-aktuelle. Arkivfoto: Svein-Arnt Eriksen
Intervjuene vil sammen med Larsen og Fagerheims faglige perspektiver bli redigert sammen til 15-20 podcaster. Planleggingen er de godt i gang med, og majoriteten av intervjuene vil trolig blir gjort i løpet av våren 2020. 

– Serien skal handle om musikk i den geografisk og kulturelle konteksten den opererer i. Vi har en idé om å få til noe både på Island og Grønland, men trolig også fra Russland. Vi ønsker mellom annet å se nærmere på Barents-samarbeidet og den kulturelle betydninga festivalen Barents Spektakel​​ har i denne sammenheng, sier Larsen.

– Vi ønsker også å se på hvordan artister knytter musikken sin og uttrykket sitt opp mot geografi, slik eksempelvis islandske artister som Björk gjør.

Internasjonal målgruppe

Larsen og Fagerheim har jobbet sammen om en podcast-serie også tidligere. Denne tok utgangspunkt i pensum på masterutdanninga i musikkvitenskap, der Larsen og Fagerheim intervjuet flere av fagbokforfatterne. Podcasten ble godt mottatt av studentene.

– Denne gangen blir podcastene på engelsk. Det er fordi vi gjerne vil nå ut til flere, på tvers av landegrenser. Men også fordi University of Arctic samarbeider med svært mange institusjoner i mange land​. 

– Podcasten blir rett og slett mye mer tilgjengelig på engelsk, uavhengig av om du bor i Canada, Grønland, Russland eller Norge, sier Larsen.

Aktuelle for alle som er glade i musikk

Målgruppe for podcast-serien er i utgangspunktet studenter som har interesse for temaet. Samtidig understreker Larsen at de håper serien kan appellere til alle som generelt interesserer seg for musikk. 

– Vi omgir oss jo med musikk hele tida, og vi er opptatt av at utbyttet av å høre på podcasten skal være like stort uavhengig av om du er en skolert musiker eller ikke.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet og Universitetet i Umeå.

– Vi er glade for å få lov til å gjøre noe vi brenner for, der musikk inngår. I norsk og nordisk sammenheng er dette prosjektet helt spesielt, sier Larsen. 

Hovedbilde: Paal Fagerheim (til venstre) og Ove Larsen, professorer i musikkvitenskap ved Nord universitet. Foto: Monica Beate Øwre Strand.

 Kontaktperson