Positive til samarbeid

Nord universitet skal starte ny utdanning i sosialt arbeid i Trøndelag, og jakter nå på 60 praksisplasser i kommunene. – Dette er en viktig og bra sak for kommunene, sier regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen i KS Trøndelag.

Klikk her for å endre bildet
Viktig å lykkes. Annikken Kjær Haraldsen, regiondirektør i KS, har et sterkt ønske om at prodekan Robert Bye og Nord universitet lykkes med å få på plass nok praksisplasser til den nye utdanningen i sosialt arbeid. Foto: Bjørnar Leknes.
​Nord universitet satser på nye utdanninger ved sin campus i Levanger. Høsten 2021 starter en ny bachelorutdanning i sosialt arbeid opp, som utdanner sosionomer. 

Fra før har universitet tilbud om utdanning for sosionom og barnevernspedagog i Bodø, og sosionom i Mo i Rana. 

– Utvidelsen til campus Levanger er et viktig ledd i Fakultet for samfunnsvitenskaps satsing på å tilføre relevant arbeidskraft til hele regionen Nord universitet omfatter, sier Robert Bye, prodekan for utdanning.

Trenger praksisavtaler

– Dette er en viktig kompetanse i kommunene. Tilbudet om sosionomutdanning i Levanger vil bidra til å styrke kommunenes tilgang på barnevernspedagoger og sosionomer. Det er et bra arbeidsmarked for denne typen utdanning, sier studieprogramansvarlig Guro Wisth Øydgard. 

I styremøtet i Nord universitet før jul ble det varslet om at oppstarten til høsten kan være i fare. Årsaken er manglende avtaler om praksisplasser med trønderske kommuner. Bakgrunnen er at det har vært vanskelig å få til avtaler i høst som følge av reiserestriksjoner og møterestriksjoner. 

Nå må avtalene på plass innen utgangen av januar for at utdanningen skal starte opp. ​

KS positive

Klikk her for å endre bildet
Frir til kommunene. Robert Bye og Annikken Kjær Haraldsen utenfor Nylåna på Røstad ved Nord universitet i Levanger. Foto: Bjørnar Leknes.
Kommunesektorens organisasjon (KS) har kastet seg rundt for å bistå universitetet og kommunene med å få på plass praksisavtalene. 

– Vi er svært positive til et slikt studietilbud i Levanger. Det er stort behov for kompetansen i kommunene, sier regiondirektør Annikken Kjær Haraldsen i KS Trøndelag. 

Hun har sitt fylkesstyre i ryggen i saken, som hastebehandlet saken før jul da de forsto at utdanningen kan være i fare. 

 KS er opptatt av saken fordi utdanningen i sosialt arbeid er svært viktig kompetanse for kommunene. Fylkesmannen har hatt stor oppmerksomhet på arbeidet innen barnevern i trønderske kommuner. Det har også vært stort søkelys på NAVs rolle overfor personer i vanskelige livssituasjoner, sier hun.

Oppfordrer kommunene

– Fylkesstyret i KS har uttalt at de ønsker å være en pådriver for at kommunene skal bidra med nødvendige praksisplasser. Vi vil oppfordre kommunene på det sterkeste om å hive seg rundt og sørge for praksisavtaler med universitetet, sier regiondirektør Kjær Haraldsen. 

–​ Jeg har stor tro på at vi skal få praksisavtalene i havn. Avtaler om praksis er helt nødvendig for å få godkjent oppstart av utdanningen. Vi planlegger opptak av 60 studenter, og trenger dermed 60 praksisplasser. Vi har håp om at de store kommunene på Innherred vil ta en stor del av disse, men vi trenger også at mindre kommuner kan bidra med praksisplasser, sier prodekan Robert Bye ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. ​​

 Kontaktperson