Prestisjeprosjekt til Nord universitet

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet skal sammen med andre fremragende forskningsmiljø være med å løfte norsk forskning til et internasjonalt toppnivå. 

Som et av 24 forskningsmiljøer i Norge er FBA ved Nord universitet tildelt 15-25 mill. kroner fra Forskningsrådet til prosjektet Innate Control of Early Embryonic Development.

 Prestisjeprosjekt til FBA: Dekan Ketil Eiane ( venstre) og professor Igor Babiak. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke og belyse mekanismene for medfødt kontroll av de første stadiene i utviklingen av virveldyr.

Livets første stadium

Prosjektleder ved FBA, professor Igor Babiak, forklarer at dette er forskning på livets aller første faser.

– Vi skal studere hvordan den informasjonen som allerede ligger der helt fra starten av påvirker utviklingen helt ned på encellenivå, og i det første stadiet av embryoet.

– Videre skal vi finne ut hvordan dette skjer, og hvordan omgivelsene bidrar til å modifisere utviklingen i denne fasen, sier Babiak.

– Selv om denne forskningen skjer på fisk, så vil det også kunne bidra til kunnskap om  hva som skjer i den første fasen av livet hos andre arter, sier Babiak.

Han er veldig glad for at Nord universitet har fått tildelt midler fra FRIPRO-Toppforsk til et fagfelt han brenner sterkt for.

Stolt og glad

Nord universitet bidrar med ti millioner kroner selv, slik at den totale bevilgningen til prosjektet er om lag 35 mill. kroner over fem år.

Dekan Ketil Eiane ved FBA er stolt og glad på vegne av universitetet og fagmiljøet.

– Dette bekrefter at vi kan konkurrere om forskningsoppdrag på et internasjonalt toppnivå. Det er prestisjefylt for våre forskere og Nord universitet. Det viser at vi er relevante og det gir oss faglig retning og fart, sier dekan Eiane.

Forskningsrådet melder at FRIPRO-Toppforsk skal bidra til at gode forskere og sterke forskningsmiljøer kan utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt.

FRIPRO-Toppforsk er del av et initiativ kalt Fellesløftet, som Forskningsrådet har tatt overfor forskningsinstitusjonene og myndighetene (Kunnskapsdepartementet) for å få til spleiselag for fremragende forskning.