Setter psykisk helse i barnehagen på dagsorden

Hva gjør du når du er bekymret for et barn i barnehagen? Dine valg kan være avgjørende for barnets videre utvikling.

- Tidlig innsats og forebygging er en stor investering i folkehelse. For vi vet at der vi har satt inn tiltak tidlig, har effekten vært størst.

Det sier Kari Olafsen Aunet, enhetsleder for barnehage i Levanger kommune, og en av de i alt 120 deltakerne som denne uken troppet opp på Nord universitet for å lære mer om psykisk helse i barnehagen.

- Søkertallene har vært overveldende. Vi kjører parallelle grupper, en i Levanger med drøye 70 deltagere, og en i Namsos med over 50, forteller universitetslektor og fagansvarlig Elin Børve.Et viktig studium mener fra venstre Kari Olafsen Aunet, Elin Børve og Åshild Karevold.

Våre viktigste folkehelsearbeidere

Studietilbudet er fullfinansiert av Oppvekstprogrammet Nord-Trøndelag, og har faglig mannskap fra BUP og Nord universitet (barnehagelærerutdanninga og helsefag). Målgruppa er ansatte i barnehager, både pedagoger og assistenter.

- Jeg mener bestemt at barnehageansatte er de viktigste folkehelsearbeidere i Norge. Det grunnlaget vi legger der er veldig viktig for hvordan barna utvikler seg senere, sier Børve.Høye forventninger. - Jeg forventer å lære mye som jeg kan ta med inn i hverdagen, også til egne kolleger, sier Kristoffer Malmo, assistent i Læringsverkstedet Knøttene barnehage i Verdal.

Å se et risikobarn

Studiet legger stor vekt på hvordan du skal gå frem når du er bekymret for et barn i barnehagen. Hva skal du se etter og hva skal du gjøre. Og hvordan skal du kjenne igjen et risikobarn.

- Det går mye på det å oppdage barn så tidlig som mulig og vite hva du skal gjøre og hvordan. Men også på relasjonsarbeid, både mot barn og foresatte, sier Åshild Karevold, studieleder ved barnehagelærerutdanningen.

Studiet vier også mye tid til hva som menes med høykvalitetsbarnehager og til hva som kreves av barnehageansatte her i forhold til tilknytning og relasjonskompetanse.

- Dette er et område veldig mange opplever at de kan for lite om. Den store interessen for dette studiet signaliserer at mange tenker at dette vil de lære mer om for å kunne gjøre en enda bedre jobb.

- Det handler om å bli enda mer oppmerksom på det en gjør i hverdagen, sier Børve.

Brenda Sotomayor er pedagogisk leder i Mosvik barnehage i Inderøy kommune, og ivrer etter å få faglig påfyll på et stadig mer aktuelt tema.

- Jeg har lyst til å lære mer, slik at det kan bli enda lettere å se barna og avdekke om de har behov for hjelp eller ikke. Det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter, om en ikke har så mye erfaring, sier hun. Viktig påfyll. - Dette er helt sikkert noe vi får bruk for og trenger påfyll på, sier søstrene Sissel og Tove Olsen fra henholdsvis Vuku og Vinne barnehage i Verdal.

Fakta - Psykisk helse i barnehagen

  • 10 studiepoeng
  • Samlingsbasert - tre samlinger høsten 2016 og tre samlinger våren 2017
  • Finansiert av Oppvekstprogrammet Nord-Trøndelag 
  • All undervisning lagt til Nord universitet, Namsos og Levanger
Foto hovedbilde: istockphoto.com. Øvrige foto: Bjørnar Leknes


​​