Regjeringen bevilger penger til nytt kystforskningsfartøy

Regjeringen bevilger 110 millioner kroner til bygging av et nytt kystgående forskningsfartøy. For Nord universitet er dette et solid løft for maritim forskning og utdanning.

Klikk her for å endre bildet
Stor begeistring. Margunn Ebbesen (Stortingsrepresentant, Høyre), Lars Vestnes (Bodø Høyre), Hanne Solheim Hansen (rektor, Nord universitet) og Linda Haukland (fylkesråd for plan og næring i Nordland KrF). Foto: Svein-Arnt Eriksen.
Under et besøk på Nord universitets forskningsstasjon i Mørkvedbukta i Bodø fredag, offentliggjorde stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) at regjeringen bevilger 110 millioner kroner til bygging av et nytt kystgående forskningsfartøy og 60 millioner til oppgradering og vedlikehold av eksisterende fartøy.

– Dette er et viktig tiltak for å sikre arbeidsplasser i en kriseutsatt verftsindustri, sier stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Margunn Ebbesen (H).

– For havnasjonen Norge, og spesielt for Nordland, er det viktig med god kunnskap om kystøkologi og effekter av havbruk og kystfiske. Vi må fortsette å utvikle næringer fra ressursene i havet.

Hvis alt går etter planen, kan det bli inngått en avtale med et verft innen utgangen av 2020. Det meste av byggingen vil så skje i 2021 og første kvartal 2022.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Gir økt kunnskap i nord

Det nye forskningsfartøyet skal bli benyttet langs kysten fra Trondheim og videre nordover, der det skal drive kontinuerlig forskning og overvåking langs kysten. Skipet skal bidra til å utvikle ny kunnskap om norskekysten, noe som på sikt vil effektivisere forvaltningen av kystsonene. Nord universitet vil sammen med Havforskningsinstituttet være hovedbruker av det topp moderne skipet.

Flere aktører har over lengre tid fremmet behovet for nye kystforskningsfartøy, blant dem Havforskningsinstituttet, Nord universitet og Universitetet i Oslo. Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har jobbet aktivt for et nytt forskningsfartøy til nord. 

– Denne saken er alfa omega for næringslivet i Bodøregionen. BRUS har aktivt sammen med Nord universitet jobbet tett for at regjeringen og Stortinget skulle si ja til byggingen av nytt forskningsfartøy og nå kommer det. Salten og Bodø har store muligheter for å satse på alger. Nå kan vi få mer kunnskap om det, sier Elnar Holmen, administrerende direktør i BRUS.

Et løft for undervisning og forskning

Klikk her for å endre bildet
En gledens dag: – Dette betyr utrolig mye for våre studenter og forskere, sier rektor Hanne Solheim Hansen (til høyre). Her sammen med fra venstre Lars Vestnes (Bodø Høyre), Elnar Holmen (adm.dir. i BRUS), Margunn Ebbesen (Stortingsrepresentant, Høyre). Foto: Svein-Arnt Eriksen.
For Nord universitet gir det nye forskingsfartøyet et betydelig løft for både undervisning og forskning.

– Dette er en god investering for nasjonen, som gir nye spennende muligheter for Nord universitet og Havforskningsinstituttet. Og ikke minst betyr dette utrolig mye for våre studenter og forskere, sier Nord-rektor Hanne Solheim Hansen.

– Vi ser fram til å kunne realisere forskningspotensialet langs kysten i Trøndelag, Nordland og nordover og ytterligere styrke kvaliteten på våre marine utdanninger. Nasjonen trenger mer kunnskap om de kystnære marine økosystem for å kunne forvalte disse og øke bærekraftig næringsutvikling basert på disse ressursene. Dette er et nødvendig sektorovergripende samarbeid som vil gi ny kunnskap, moderne undervisning, bærekraftig forvaltning og næringsutvikling langs kysten, sier Nord-rektoren.

– Vi har lenge ønsket oss tilgang til den avanserte infrastrukturen som et kystforskningsfartøy nå vil gi oss. Dette gjør det mulig for oss å løfte universitetets marine forskning og utdanning i regionen til et nytt nivå.

Styrker både marin og helsefaglig forskning 

Nord universitet har i lengre tid hatt utfordringer knyttet til arealer og logistikk i bygningsmassen ved campus Bodø. Mangelen på moderne laboratorier og et klinisk kompetansesenter har hatt negative konsekvenser for utdannings- og forskningsaktiviteten ved institusjonen, spesielt for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). 

Tidligere i år ble det gitt klarsignal fra regjeringen om å starte forprosjektet for byggingen av Blått bygg i Bodø. Dette skal romme moderne laboratorier til forskning innenfor marin økologi, genomikk og havbruk. Nybygget vil frigjøre arealer i eksisterende lokaler til ferdighetstrening og bruk av moderne velferdsteknologi i sykepleieutdanningen. 

– Vi vil rette en stor takk til regjeringen for å bevilge penger til dette. Med fiskeriministeren i spissen har vi blitt møtt med forståelse for at et nytt kystforskningsfartøy vil gi oss de nye verktøyene som trengs for å bygge kunnskap som vil utvikle den bærekraftige marine næringen. Sammen med Blått bygg vil dette løfte både marin forskning og helseforskning ved Nord universitet til et helt nytt nivå, sier Solheim Hansen.