Regjeringen gir klarsignal for Blått bygg

Det kom frem i statsråd Jan Tore Sanners (H) tale under den offisielle åpningen av studieåret ved Nord universitet i Bodø.

Klikk her for å endre bildet
Grønt lys for blått bygg. Statsråd Jan Tore Sanner hadde med seg gode nyheter til Nord universitet da han stod for den offisielle åpningen av et nytt studieår. Foto: Svein-Arnt Eriksen.
I talen kunne kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) opplyse om at Kunnskapsdepartementet har gitt klarsignal til å starte forprosjekteringen av Blått bygg ved Nord universitet i Bodø.

– Bodø er nå enda et skritt nærmere å få realisert dette byggeprosjektet, ved at regjeringen har godkjent at prosjektet kan gå inn i neste fase, sier Sanner.

Vil styrke flere faglige satsningsområder

Kunnskapsdepartementet (KD) opplyser i en pressemelding at byggingen av Blått bygg vil være sentralt for å styrke flere faglige satsningsområder ved Nord universitet, som marin økologi, genomikk og havbruk.

Ifølge dekan ved Fakultet ved biovitenskap og akvakultur (FBA), Ketil Eiane, vil realiseringen av nybygget på 8000 kvadratmeter ha svært positiv betydning for både studenter og forskere ved fakultetet.

–  En slik oppgradering av vår forsknings- og undervisningsinfrastruktur vil gjøre det mulig å utdanne større studentkull mer effektivt. 

 Det nye bygget vil også legge til rette for at forskningsaktiviteten i Bodø kan løftes ytterligere, sier Eiane.

Bidrar til å utdanne etterspurt arbeidskraft

Klikk her for å endre bildet
Glad rektor: Nord-rektor Hanne Solheim Hansen satte stor pris på den gode nyheten fra statsråd Jan Tore Sanner. Foto: Svein-Arnt Eriksen.
Mens nybygget i Bodø både vil gi større plass og bedre standard for forsknings- og undervisningsaktivitet ved FBA, bidrar omdisponeringen av fakultetets lokaler til et tilsvarende løft for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). 

Når FBA flytter inn i Blått bygg, skal fakultetets tidligere lokaler på Nord sin campus på Mørkved, rehabiliteres og bygges om. Det betyr at de 1680 kvadratmeter store lokalene vil bli tatt i bruk for å øke kapasiteten ved sykepleierutdanningen i Bodø.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, er svært glad for at Nord universitet med dette øker sin kapasitet.

– Vi er fantastisk glade for at KD har prioritert at planleggingen av Blått bygg kan fortsette uten forsinkelser. For oss betyr dette at vi kan se frem til å kunne utdanne flere kandidater innen havbruksnæringen og sykepleie, sier hun.

Ifølge Solheim Hansen vil nye og moderne lokaler sørge for at regionen raskere får sin etterspurte arbeidskraft.

– Dette er fagområder som har behov for flere kandidater og hvor vi også har mange søkere, sier hun. 

Skal redusere Nords klimaavtrykk

Det nye bygget skal bygges som et passivhus og oppnår minst 35 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med standard byggepraksis. 

Dette henger sammen med KDs ambisjon om å redusere universitets- og høyskolesektorens klimaavtrykk.

– Universitetene og høyskolene må være spydspisser i arbeidet for å nå klimamålene. Ingen andre kjenner konsekvensene av klima- og miljøendringene bedre. Vi må vise at vi kan leve som vi lærer, sier statsråd Iselin Nybø (Venstre) i pressemeldingen fra KD.