Regjeringen gjør unntak for enmetersregelen i undervisning

Fra 15. august er studenter unntatt regelen om én meters avstand i undervisningssituasjoner. Ved pauser, i fellesområder og under sosiale arrangementer gjelder fortsatt regelen om å holde 1 meters avstand.

​​​​Nord universitet følger de nasjonale retningslinjene for smittevern og har tett dialog med smittevernledelsen i de kommunene vi har studiesteder.

Den første uken av studieåret (fra 17. august til og med 22. august) opprettholder vi timeplanen som er lagt, men kan ta i bruk alle sitteplassene i undervisningsrommene. Studentene skal derfor møte til forelesning eller andre arrangementer som avtalt.

Selv om studentene nå kan sitte skulder ved skulder i auditorier og undervisningsrom, gjelder det fortsatt at alle må holde én meters avstand i fellesområder, i biblioteket, under lunsj og pauser og under sosiale sammenkomster.

Det er den totale summen av tiltakene som skal hindre spredning av smitte, herunder også vaksinering av studenter og ansatte. Det er kun i undervisningssituasjonen det er gjort lemping av smittevernreglene, alle andre smittevernrutiner er som tidligere.

Ved å holde 1 meters avstand i alle andre situasjoner enn under undervisning, begrenser vi nærkontakter og forhindrer spredning av eventuell smitte. Forsett også med å ha god håndhygiene og hold deg hjemme dersom du føler deg syk. Unngå også håndhilsing og klemming.

Den kommende uken vi vil komme tilbake med mer informasjon om nye rutiner.

Registrering av seteplassering

Vi oppfordrer alle våre studenter om å laste ned og ta i bruk appen Smittestopp. For å gjøre eventuell smittesporing enklere, ber vi deg også merke deg hvor du selv sitter i auditorier og undervisningsrom.

Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra:

Google Play

App Store

Testing og karantene​

Dersom du er syk eller tror du er smittet, skal du ta en ordinær koronatest (PCR-test). Det samme gjelder dersom du får beskjed om at du er nærkontakt med en som er smittet. Gjennom​ helsenorge.no finner du en oversikten over hvordan du går fram i din kommune​.​

Nord universitet og Studentinord jobber i tillegg med å få på plass et system for hurtigtesting på våre studiesteder​. ​​​​Dette er et frivillig tilbud.

Se mer informasjon om testing og karantene på helsenorge.no.

Vaksinering av studenter

Vi oppfordrer alle våre studenter og ansatte om å ta imot tilbud om vaksinering. Det vil variere hvordan de ulike kommunene organiserer vaksineringen av studentene. Her finner du oppdatert informasjon om hvordan du som er student skal gå fram ved ditt studiested.​