Regjeringen vil ha høgskole på Nesna

Den nye regjeringen melder at et fullverdig høyere utdanningstilbud skal reetableres på Nesna.

​​​​Aftenposten meldte tirsdag kveld at et fullverdig høyere utdanningstilbud skal reetableres på Nesna. Ifølge Aftenposten lyder det aktuelle avsnittet i regjeringens politiske program – den såkalte Hurdal-plattformen – slik:

«Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna. Videre vil vi legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Prosessen skal starte vinteren 2022.

Underveis i prosessen må interessene til fagfolkene som fortsatt er ved Nesna og til studentene som har påbegynt sin utdanning ved institusjonen før nedleggingsvedtaklet ivaretas.»

– Nord universitet vil gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om hvordan prosessen blir framover. Vi tar ansvar for våre ansatte og våre studenter, sier rektor Hanne Solheim Hansen.