Salten topper som beste region i Nordland

Salten kåres for andre år på rad til Nordlands beste region, tett fulgt av Vesterålen. Men de unge forsetter å flytte ut, ifølge en pressemelding fra Indeks Nordland.

​​​​Vesterålen gjør et byks i rangeringen til andreplass, fra å ha vært den svakeste regionen i 2019.  

Lofoten faller fra andreplass i 2019 til delt tredjeplass med Helgeland i 2020. Ofoten kommer på sisteplass i årets rangering, skriver Indeks Nordland i pressemeldingen. 

Av regionene er det bare Salten og Lofoten som har hatt befolkningsvekst i 2020.
Den største veksten kom i Bodø, Vestvågøy og Vågan.

Totalt var det en befolkningsnedgang på 891 personer i hele Nordland.

Trenden, med at de unge mellom 20-29 år flytter ut, fortsetter.

I 2019 var det 772 færre personer i aldersgruppen 20-29 år i Nordland enn året før.  

Regionmesterskapet i Indeks Nordland

Klikk her for å endre bildet

Kunnskap og arbeid i regionene. En gang i året sammenligner Indeks Nordland utviklingen i fem regioner i Nordland. Prosjektleder for Indeks Nordland er førstemanuensis Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen, her sammen med NHOs regiondirektør i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen som også er medlem av styringsgruppen​ (arkivfoto: Svein-Arnt Eriksen, Nord universitet)

Kåringen i Indeks​ Nordland er basert på seks sentrale indikatorer:

  • Regionens vekst i omsetning (prosent) de siste 2 år

  • Regionens nivå på driftsmarginen siste 2 år

  • Regionens verdiskaping per omsatt krone siste 2 år

  • ​Vekst ​i sysselsetting siste 3 år i prosent

  • ​Vekst i befolkning siste 5 

  • ​Vekst i unge personer (under 30 år) siste 2 år

Regionene rangeres fra 1 til 5, der 1 er indikator på den beste utviklingen.

Regionen med lavest poengsum er best i Nordland. Tall i parentes er rangering i 2019.

 Region og rang

  

Vekst i omsetning siste 2 år Driftsmargin siste 2 år

Verdiskaping
per omsatt krone siste 2 år

Vekst i sysselsetting siste 3 årBefolknings-
vekst siste 5 år
Vekst unge voksne siste 2 år
1 (1) Salten 2(3)3 (2)1 (1)2 (3)1 (1)2 (1)
2 (5) Vesterålen4 (5)4 (5)5 (5) 1 (2)3 (4)1 (4)
3 (3) Helgeland  5 (4)2 (4)2 (2) 3 (4)3 (3)4 (3)
3 (2) Lofoten 1 (2)5 (2)4 (4)4 (1)2 (2)3 (2)
4 (4) Ofoten3 (1)1 (1)3 (3)5 (5)4 (5)5 (5)​
Kilde: Indeks Nordland 2020 (2021) 

Salten på topp 

Salten hadde best utvikling i folketall og høyest verdiskaping blant regionene i Nordland. Det gjør at regionen beholder sin topplassering fra 2019. 

Salten har klart seg best av regionene i 2020. Målt i omsetningsutvikling klarer Salten seg best, til tross for betydelig fall i 2020. Regionen har den tredje høyeste driftsmargin bak Ofoten og Helgeland, og den høyeste verdiskapingen per omsatt krone. Salten har den nest beste veksten i sysselsetting, fortsetter å ha den beste utviklingen i folketall, og har den nest største veksten i unge voksne, kun slått av Vesterålen. 

Vesterålen på andreplass

Vesterålen gjør et byks i rangeringen til andreplass, fra å ha vært den svakeste regionen i 2019.   

Jobbskapingen er best av regionene, og utviklingen i folketall er tredje best.  Regionen har den beste utviklingen i unge voksne. 

Omsetningsveksten og lønnsomheten er den nest svakeste i fylket. Både omsetning og driftsmargin er forbedret sammenlignet med 2019 rangeringen. Verdiskapingen per omsatt krone er fortsatt lavest av regionene. 

Helgeland og Lofoten på delt tredjeplass

Helgeland havner på tredjeplass med lik poengsum som Lofoten. 

Helgeland har den svakeste omsetningsveksten, den nest beste driftsmarginen takket være at industri og havbruksnæringen har opprettholdt sin aktivitet. Verdiskapingen per omsatt krone er den nest beste. Regionen har den tredje beste utviklingen i jobbskaping, den tredje svakeste befolkningsutviklingen og den nest svakeste utviklingen i andelen unge voksne. 

Lofoten faller fra andreplass i 2019, men hadde førsteplass i 2018.

Lofoten har best utvikling i omsetning drevet av vekst i næringsmiddelindustri og tjenester mot bedrifter. Regionen har den svakeste driftsmarginen, og den nest høyeste verdiskapingen per omsatt krone. For utvikling i sysselsetting faller regionen fra første- til fjerdeplass, mye forklart av nedgangen i reiselivet i 2020. Befolkningsveksten er fortsatt nest best i fylket, mens utviklingen i andelen unge voksne faller til tredje beste. 

Ofoten på sisteplass

Ofoten kommer på sisteplass i årets rangering. 

Ofoten har den tredje beste omsetningsutviklingen, fortsetter å ha den beste lønnsomheten, og beholder tredjeplassen i verdiskapingsnivå. Veksten i sysselsetting fortsetter å være den svakeste i fylket for tredje året på rad. Ofoten har også den svakeste befolkningsutviklingen av regionene, det samme gjelder for utviklingen i andelen unge voksne, skriver Indeks Nordland i pressemeldingen. 

topp: Illustrasjonsfoto
​​

Indeks Nordland - en rapport om utviklingen i 2020 og utsiktene for 2021​


Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge.

Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge – Nordland, NHO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og NAV Nordland.

Indikatorene presenterer tallstørrelser eller indekser der utvikling sammenlignes med et fast tidspunkt. Tallene er sammenlignbare på tvers av fylker, overordnede bransjer og regioner.

Prosjektleder for Indeks Nordland er førsteamanuensis Erlend Bullvåg, Handelshøgskolen, Nord universitet.Styringsgruppen for Indeks Nordland 


Liv Bente Kristoffersen, leder for styringsgruppen, banksjef, DNB
 
Liv Rask Sørensen, assisterende fylkesdirektør, Nordland fylkeskommune 

Erlend Bullvåg, prosjektleder, Handelshøgskolen Nord universitet 

Sissel Ovesen, fung. adm.dir., KPB

Cathrine Stavnes, fylkesdirektør, NAV Nordland 

Monica Ahyee, direktør, Innovasjon Norge Nordland 

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør, NHO Nordland