Samarbeid for gjenbruk av mineraler

Nord universitet har fått godkjent et samarbeidsprosjekt for å finne bedre måter å gjenvinne metaller og mineraler i vanlige husholdninger.

Professor og prosjektleder Berit Skorstad ved Nord universitet har fått «Urban-Mining»-prosjektet godkjent av Norges forskningsråd. Kostnadsrammen er på 14 millioner kroner. 

Med seg i samarbeidsprosjektet har hun miljødirektoratet, SINTEF, Norsirk, Bodø og Namsos kommune, Lofoten- og Midtre Namdal avfallsselskap, Nordlandsforskning og Iris. 

– I dag har vi et godt system for å ta vare på matavfall, papir, plast, og til og med biler. I prosjektet vil vi prøve å finne det av brukte mineraler i private husholdninger, i forretninger, bygg og anlegg og kommuner som kan og bør bli resirkulert. 

– Bare tenk på hva du har av for eksempel gamle pcer og mobiltelefoner liggende hjemme i skuffen, sier prosjektleder Berit Skorstad.

Iris er godt fornøyd

Klikk her for å endre bildet
Samarbeid om gjenbruk av mineraler: Daglig leder av Iris produksjon, Harald Østbø, professor og prosjektleder ved Nord universitet, Berit Skorstad, markedsansvarlig ved Iris, Pernille Kolsing, og trainee ved Iris, Ingrid Schistad Berg, er alle enige om at prosjektet kan bli veldig spennende. Foto: Jan Erik Andreassen.
De tre avfallsselskapene som er med er plukket ut med bakgrunn i at de fungerer veldig godt i gjenvinningssammenheng. Iris er med i mange forskjellige prosjekter, og mener at «Urban-Mining» er et spennende prosjekt.

– Prosjektet er veldig interessant for oss. Å ta vare på råvarene er helt nødvendig. Alle ressursene som ligger der ute bør hentes inn i resirkuleringssirkelen, sier daglig leder for Iris produksjon, Harald Østbø.

Må hjelpe naturen

Klikk her for å endre bildet
Begge gleder seg: Både daglig leder Harald Østbø fra Iris og professor Berit Skorstad ved Nord universitet gleder seg til å ta fatt på et spennende prosjekt. Foto: Jan Erik Andreassen
– Først og fremst tenker vi to viktige punkt i prosjektet. Det ene er at vi vil at så mye som mulig av slike ressurser bør brukes igjen, og vi må hjelpe til med å avlaste naturen. 

– Gruvedrift er meget belastende for naturen, og derfor kaller vi hele prosjektet urban gruvedrift, eller «Urban-Mining», sier Berit Skorstad.

Starter allerede i februar

Berit Skorstad er veldig godt fornøyd med at prosjektet er godkjent. Av den totale kostnadsrammen på 14 millioner har Nord universitet søkt støtte for 10 millioner. Hun regner med at det hele starter bare noen uker inn i 2020.

– Kick-off for prosjektet blir nok i februar 2020, og det er ment å vare ut 2023. I februar vil vi samle alle partene. Da skal vi fordele oppgavene og snakke nærmere om hva vi håper det skal munne ut i. 

– En ting er sikkert, og det er at vi kommer til å involvere brukerne i alle ting, sier hun.

Mange forskere er med

Klikk her for å endre bildet
Tre av flere forskere: To av Berit Skorstads (til høyre) samarbeidsforskere er Brigt Dale (til venstre) og Leticia Nogieira begge fra Nordlandsforskning. Foto: Privat

Skorstad er ikke alene som forsker i prosjektet. Med seg har hun en rekke forskere fra flere samarbeidsinstitusjoner (se faktaboks).

– Kanskje ender det hele med ei bok. I alle fall skal vi skrive en del artikler. Vi planlegger også konferanser, resirkulerings-labyrint og mye annet spennende. 

– Og det blir helt sikkert en doktorgradsavhandling ut av dette, slutter prosjektlederen, sier professor Berit Skorstad.

Fakta om Urban-Mining


Forskningsprosjekt om gjenbruk av mineraler. Godkjent av Norges forskningsråd.

Kostnadsramme: 14 millioner kroner.
Oppstart: februar 2020.

Samarbeidsprosjekt mellom: Nord universitet, miljødirektoratet, SINTEF, Norsirk, Bodø og Namsos kommune, Lofoten- og Midtre Namdal avfallsselskap, Nordlandsforskning og Iris. 

Prosjektleder: professor Berit Skorstad, Nord universitet. 

Med seg har hun: Annelin Seppola fra Nord universitet, Leticia Nogueira, Brigt Dale og Arild Gjertsen, fra Nordlandsforskning, Emil Dælin, og Per Anders Eidem fra Sintef Helgeland, Bjørn Wallsten fra Lindkjöping universitet, Louise Kringelum fra Aalborg universitet og en av stipendiatene på Fakultetet for samfunnsvitenskap ved Nord.

 Kontaktperson