Samarbeid kan være det beste

Samarbeid ofte det beste
UiN-forskere fikk pris for god transportforskning.

Derek Clark, Universitetet i Tromsø, Terje Mathisen og Finn Jørgensen, UIN Handelshøgskolen har fått Økonomifondets Forskningspris for 2014.

De tre forskere har fått prisen for «årets beste forskningsartikkel ved UIN Handelshøgskolen».

Prisen er på 10 000 kroner fordelt på forfatterne.

Forskningsartikkelen «Competition in complementary transport services» benytter økonomiske modeller for å undersøke hvordan konkurranse og samarbeid utarter seg i transportnæringen og bruker luftfarten som eksempel.

- Saken er at man tradisjonelt sett er redd for samarbeid siden bedriftene kan sette opp prisene. I denne artikkelen viser vi at det kan være motsatt, sier forsker Terje Mathisen, som presenterte forskningsresultatene under prisutdelingen.

Forskere konkluderer med at det er viktig å skille mellom alternative og komplementære transport-tjenester.

Alternative flyruter, hvor to selskapene møtes til en tradisjonell konkurranse på samme strekningen, er noe annet enn komplementære flyruter hvor det ene selskapet bringer videre passasjerer som ankommer med det andre selskapet.

Dette kan være etterfølgende eller korresponderende transporttjenester som flytog, og fly eller flyreiser som krever flere flygninger.

Den prisvinnende artikkelen diskuterer hva som påvirker takstene for komplementære tjenester.

Forskerne legger spesiell vekt på å forklare hva som skjer når transportselskapene går fra å konkurrere til å samarbeide, slik man for eksempel så da Widerøe ble kjøpt av SAS like før årtusenskiftet.

- Brukerne taper alltid på at transportselskapene samarbeid i den tradisjonelle situasjonen med alternative tjenester. Ved komplementære transporttjenester kan det være motsatt. Her vil man oppleve at konkurranse på antall tilbudte seter gir høyere takster sammenlignet med en situasjon hvor selskapene samarbeider, og effekten blir større desto mer komplementære tjenestene er. Ut fra rene konkurransehensyn kan man dermed oppleve at brukeren kan vinne på at selskapene samarbeider – og denne effekten vil bli ytterligere forsterket om de kan utnytte stordriftsfordeler, sier forsker Terje Mathisen.

Myndighetene er generelt sett skeptisk til samarbeid mellom selskapene, men forskerne viser at det ikke nødvendigvis er berettiget.  

- Myndighetene griper ofte inn i transportmarkedene, men en god regulering krever god markedsforståelse. Da er det viktig med studier som dette slik at myndighetene kan forstå mekanismene i markedet og ta de riktige grepene for å nå sine mål, sier forsker Terje Mathisen.   

Forskningsprisen gis av Økonomisk Forskningsfond, som er en stiftelse av næringsaktører i Nord-Norge. Fondets formål er blant annet å støtte økonomisk og næringsrettet forskning i landsdelen, spesielt i tilknytning til Handelshøgskolen i Bodø.

Stiftelsens formann er Ken-André Johansen, økonomisjef i Salten Kraftsamband.