Samarbeid mellom Samisk høgskole og Nord universitet

Samisk høyere utdanning og forskning, særlig knyttet til lule- og sørsamisk språk, kultur og samfunnsliv, styrkes nå gjennom en egen strategisk samarbeidsavtale mellom Nord universitet og Samisk høgskole.

Klikk her for å endre bildet
Rektor Hanne Solheim Hansen og rektor Laila Susanne Vars. Foto: Mai-Lis Eira, Samisk høgskole

Rektor ved Samisk høgskole Laila Susanne Vars og rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen signerte onsdag 20. oktober samarbeidsavtale. Dette er første gang at Samisk høgskole og Nord universitet inngår en institusjonell samarbeidsavtale.​

Avtalen skal etablere og videreutvikle et strategisk og faglig samarbeid innenfor samisk forskning og høyere utdanning, og styrke samarbeidet med samiske institusjoner.

Avtalen tar sitt utgangspunkt i Nord universitets nasjonale ansvar for høyere utdanning og forskning i lule- og sørsamisk og Samisk høgskoles ansvar som urfolksinstitusjon og en institusjon med særlig ansvar for samisk høyere utdanning og forskning.​

Samarbeidsavtalene har årlig oppfølging. Partene vil søke å invitere og involvere hverandre der det er formålstjenlig, til relevante fagseminarer, konferanser og andre liknende faglige møteplasser.

Avtalens innhold

I denne samarbeidsavtalen skal Samisk høgskole og Nord universitet videre samarbeide om:

  • Høyere utdanning: finne en god rolleavklaring og arbeidsdeling i forbindelse med utvikling av studieporteføljer knyttet til nord-, lule-, pite-, ume- og sørsamisk. Samarbeidet skal reflektere institusjonenes profil og tilpasses behovene i de samiske samfunn.

  • Forskning: oppmuntre til forskningssamarbeid mellom fagmiljøene ved Nord universitet og Samisk høgskole.

  • Samarbeid med samiske institusjoner og samiske kommuner: Avtalen har også som mål å styrke Nord universitets og Samisk høgskoles dialog med samiske institusjoner og bidra til økt samarbeid mellom samiske språksentre og samisk kultur- og kunnskapsinstitusjoner, inkludert samiske språkforvaltningskommuner. 

Samarbeidsavtalene har årlig oppfølging. Partene vil søke å invitere og involvere hverandre der det er formålstjenlig, til relevante fagseminarer, konferanser og andre liknende faglige møteplasser.

Her kan du lese hele samarbeidsavtalen:

Samarbeidsavtale_lulesamisk
Samarbeidsavtale_nordsamisk
Samarbeidsavtale_sørsamisk
Samarbeidsavtale_norsk