– Samisk språk er i medvind

Det uttalte en tydelig engasjert rektor under markeringen av samisk nasjonaldag i Levanger. Under markeringen rettet hun en spesiell takk til ansatte og studenter tilknyttet Nords samiske studieprogram.

​​​​
Klikk her for å endre bildet
Samlet om samenes nasjonaldag. F.v. rektor Hanne Solheim Hansen, student Johannes Ryen og dosent emeritus Asbjørn Kolberg.

– Samisk språk er i medvind og som universitet med et spesielt ansvar for sørsamisk ser vi på dette som veldig positivt. Vi gjør det vi kan for å styrke den samiske satsingen ved å ansette flere fagpersoner med sørsamisk språkkompetanse ved Nord, sier rektor Hanne Solheim Hansen. 

Under markeringen av samenes nasjonaldag i Levanger fortalte Nord-rektoren om universitetets styrking av studier innen sørsamisk og lulesamisk. 

– Som rektor for Nord universitet er jeg stolt av at vi nå har en større samisk studieportefølje enn noen gang tidligere. Som de eneste i verden har vi ei sørsamisk og lulesamisk grunnskolelærerutdanning. Vi har også startet ei arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil. 

Solheim Hansen viste videre til at Nord universitet har fulltegnede kurs i sørsamisk språk. Sammen med grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning utgjør disse en viktig del av Nords studieportefølje innen sørsamisk og lulesamisk språk. 

Videre trakk Nord-rektoren etableringen av Senter for samisk og urfolksstudier og samarbeidsavtalen mellom Samisk høgskole og Nord universitet. Disse satsingene er en del av det pågående arbeidet med å utvikle kvaliteten innen samisk forskning og undervisning ved universitetet. 

–  Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre fagfolk som jobber for at våre samiske studier skal holde høy kvalitet. De ansatte og de samiske studentene vi får stadig flere av er en enorm berikelse for Nord universitet. 

Framføring av joik som eksamen

Johannes Ryen er student på lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, med fordypning i musikk. Dette er en mastergrad der studentene lærer å undervise i musikk samtidig som de får utvikle seg selv som utøver. 

Klikk her for å endre bildet
Joik som eksamen. Johannes Ryen framfører joiken «Forollhogna»​.

Under markeringer av samenes nasjonaldag i Levanger framførte Ryen joiken «Forollhogna» sammen med medstudentene sine. Studentene har selv skrevet og arrangert joiken, og fremføringen er en del av eksamen i et av emnene i studiet. 

– Studiet er veldig bra og givende. Det har vært over all forventning, og det er artig å få inn innslagene med samisk musikk, sier Johannes Ryen. 

Klikk her for å endre bildet
Utøvende musikk i utdanningen. Studentene på ​lærerutdanning for praktiske og estetiske fag framførte en egenkomponert joik under markeringen av samens nasjonaldag i Levanger.

Kampen for vår felles kulturarv

I sin tale dro Asbjørn Kolberg, dosent emeritus ved Nord universitet, fram at det er svært viktig at de samiske språkene har en tydelig plass også innen høyere utdanning.

– Samene var «de andre», og fortsatt lever dessverre negative holdninger til samene videre i form av negativ oppmerksomhet og hets, for eksempel i kommentarfelt.  Dette er ei arvesynd hos majoritetsbefolkningene i Sverige, Norge og Finland – og understreker hvor viktig det er at vi i barnehage, skole og lærerutdanning tar på alvor læreplanverkets mandat om at det samiske er en del av vår felles kulturarv.

– Vi skal utdanne nok sørsamiske og lulesamiske barnehage- og grunnskolelærere. For at språkene skal overleve, er det avgjørende at samiske barn allerede i barnehagen møter voksne som kan deres eget språk. Det er dessverre langt fra situasjonen i dag, sier Kolberg. 

Han er tydelig på at samenes rettighetskamp – som ble påbegynt av markante samiske politikere for over 100 år siden – ikke er over. 

– Vi har mye å glede oss over på en dag som denne når det gjelder samiske rettigheter og en blomstrende samisk kultur, men fortsatt, som vi dessverre ser, er ikke kampen over.​​