Seks søker stillingen som rektor

Tre kvinner og tre menn vil bli ny rektor ved Nord universitet.

– Vi er godt fornøyd med at vi har så mange som seks kvalifiserte søkere til jobben som rektor ved Nord universitet. Det er gledelig at det både er eksterne og interne søkere til stillingen, og at det er en lik fordeling mellom kvinner og menn, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein (bildet under).

Etter planen skal ny rektor tilsettes ved det siste styremøtet før sommeren.

Klikk her for å endre bildet

Disse seks søker stillingen som rektor ved Nord universitet:

Grete Hovelsrud (62), professor, Nord universitet, Bodø

Hermundur Sigmundsson (54), professor, NTNU, Trondheim

Hallgeir Elstad (54), professor ved Universitetet i Oslo, Sørum

Hanne Solheim Hansen (56), prorektor utdanning/konstituert rektor, Nord universitet, Steinkjer

Gry Agnete Alsos (49), professor, Nord universitet, Bodø

Ketil Eiane (50), dekan, Nord universitet, Bodø

 Mer informasjon om stillingen ligger i utlysningsteksten.