Skal forske på hest i trafikk

Bilde av hest og rytter i bytrafikk. Nå skal Nord universitet forske på hest i trafikk.
I ulykker der hest og bil er involvert er konsekvensene ofte alvorlige. Nå skal Nord universitet forske på hest i trafikken.

I Norge er det i dag rundt 130 000 hester. Mange av hestene er tilknyttet heste- og ridesentre, der det å ferdes i trafikken iblant ikke er til å unngå for rytterne.

Et fluktdyr

Klikk her for å endre bildet
Hest i trafikken: Hvis du skal forbi en hest, skal du kjøre stille og rolig og gi plass. Foto: Mette Sattrup

Samtidig er hesten er fluktdyr, som, dersom den blir skremt, kan springe i motsatt retning av det bilføreren regner med.

Når vi i tillegg vet at en stor hest gjerne veier et halvt tonn, og at de ofte føres av unge mennesker, sier det seg selv at følgene kan bli fatale ved en ulykke.

De neste tre årene skal Nord universitet forske på nettopp hest i trafikken. Det er klart etter at Stiftelsen Hästforskning i Sverige har bevilget ca to millioner kroner i støtte til forskningsprosjektet Hest i trafikk.

Uklare trafikkregler

Klikk her for å endre bildet
Behov for forskning: – Det er forsket lite på hest i trafikk, sier førsteamanuensis Eva B. Dalland ved Nord universitet. Foto: Kari Hustad.

– Dette betyr mye, siden dette er et område det er forsket lite på, sier prosjektleder Eva Brustad Dalland, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

– Nullvisjon er en ledestjerne i alt av trafikksikkerhetsarbeid. Men på dette feltet er trafikkreglene uklare, og i offentlige dokumenter er hest i trafikk lite nevnt.

I forskningsprosjektet vil Nord universitet samarbeide med flere hestemiljø rundt om i landet. I tillegg vil både trafikklærerstudenter og praksislærere involveres.

– Vi vil blant annet samarbeide med hestemiljø som disponerer områder med bane, slik at vi kan gjøre utprøvinger på hesters reaksjonsmønstre opp mot kjøretøy og ulike trafikale situasjoner.

Forslag til lovendringer?

Klikk her for å endre bildet
Prosjektleder: Eva Brustad Dalland, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Foto: Roger Grostad.

I tillegg vil det bli gjort omfattende spørreundersøkelser og intervju i hestemiljø knyttet opp mot hendelser og nestenulykker, for å avdekke hvilke situasjoner de skjer i.

– Vi har en jurist med i prosjektet. Juristen skal ha spesielt fokus på å løfte fram uklarhetene i lover og regler, slik at vi kanskje ender opp med forslag til lovendringer, sier Eva B. Dalland.