Slik blir eksamen våren 2021

I vårsemesteret vil ordinære eksamener i utgangspunktet gjennomføres uten fysisk oppmøte på studiestedene.

​Innen midten av februar vil du som er student få mer informasjon om hva som gjelder for dine eksamener i vårsemesteret. Men allerede nå er det klart at de aller fleste eksamener vil foregå uten fysisk oppmøte på studiestedene.

Hovedregel for eksamen våren 2021:
Som utgangspunkt skal det ikke arrangeres eksamen som krever fysisk oppmøte.

Mulige unntak for våren 2021:
Dersom det er nødvendig å arrangere eksamen med fysisk oppmøte, av årsaker knyttet til infrastruktur eller fagets egenart, kan det gjøres unntak fra hovedregelen.

Særskilt for eksamener i januar og februar:
Noen eksamener som skal gjennomføres i januar og februar, er så langt ikke endret fra fysisk oppmøte. Dette tar vi en ekstra runde på nå, og det vil kunne blir endringer i gjennomføringen av din eksamen. Du vil få nærmere informasjon om dette senest to uker før eksamen.

Ny eksamen (konteeksamen) våren 2021:

Alle studenter som var kvalifisert for en eksamen i høstsemesteret 2020, kan melde seg opp til ny eksamen (konteeksamen) i vårsemesteret 2021. Denne særskilte adgangen til ny eksamen gjelder kun første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Dette gjelder ikke for kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.

For vårsemesteret 2021 vil ny eksamen bli satt opp fortrinnsvis i uke 8 eller 9.
Det kan være noen unntak. Dato for ny eksamen kunngjøres i Studentweb i løpet av januar, eller senest to uker før eksamensdato.

​Ekstra smitteverntiltak ved fysisk eksamen:

Dersom det gjennomføres eksamen med fysisk oppmøte, vil smitteverntiltak følges opp svært godt. Dette innebærer også at det for eventuelle skoleeksamener vil være minst to meters avstand mellom kandidatene.