Slik blir studiehøsten 2020 ved Nord

student på cafe
For nye og nåværende studenter venter en kombinasjon av undervisning på studiestedene og på nett, og god tilrettelegging slik at alle får delta.

​​​​Nord universitet ser fram til å ønske alle våre studenter velkommen – også fysisk – til nytt studieår i august. Tryggheten til våre studenter er alltid første prioritet. Koronapandemien gjør at ting kan være noe annerledes enn tidligere, men vi kan love et spennende og inkluderende semester for alle våre studenter.

Undervisning på studiestedet – ja, det blir det!

Enten du er ny student, eller godt i gang med studiene, vil du få et jevnlig tilbud om å møte på studiestedet for å delta på forelesninger og andre læringsaktiviteter. Det blir altså fysiske møter med både medstudenter og forelesere, det blir kollokvier, det blir mulig å spise lunsj sammen med medstudenter, det blir folk på campus.

Det er trygt å være på campus

Tilbudet om fysisk oppmøte forutsetter at alle opptrer på en forsvarlig måte og viser hensyn. Alle studenter og ansatte må overholde smittevernreglene, blant annet i form av håndvask og det å holde avstand. Alle har et individuelt ansvar, både for seg selv og for andre.

Universitetet legger godt til rette for smittevern. Det blir innført et system som regulerer hvilke studenter kan være på studiestedet når. Vi legger om undervisningsrom, auditorier, grupperom, øvingssaler og laboratorier, slik at vi både kan gi deg god undervisning og ivareta behovet for smittevern.

Hva med studenter i risikogrupper?

Vi forbereder et høstsemester som legger til rette for at også studenter i risikogrupper kan få undervisning og opprettholde normal progresjon i utdanningen sin.

>> Les mer om tilrettelegging her.​

Nettbasert undervisning – mer enn før

En del av godt smittevern er å begrense hvor mange studenter og ansatte som samles på samme sted samtidig. Selv når vi kan møtes fysisk, er det viktig å begrense store og hyppige samlinger mellom ulike grupper. Nettbasert læring vil bidra til å opprettholde kvaliteten i undervisningstilbud, og sikre brede treffpunkter for studenter og ansatte.

Fagmiljøene våre jobber nå på spreng med å planlegge og organisere læringsaktivitetene, slik at undervisningen holder høy kvalitet og at du som student er sikret god progresjon i utdanningsløpet ditt.

>> På nettsiden "Digital undervisning og verktøy​" kan du lese mer om hvilke verktøy brukes ved Nord, tilgang på, og opplæring i bruk av, digitale verktøy. 

Det blir fadderordning for nye studenter

Nye studenter vil få oppfølging fra opptakskontoret, velkomsten og sitt fakultet de første ukene i august. Og ikke minst: Også i år har vi en super fadderordning, som skal sikre deg en god start ved Nord universitet.

>> Les mer om fadderordningen og fadderprogram høsten 2020.​Forbered deg til studiestart!


Allerede nå kan du begynne å forberede deg til studiestart 2020:

  • Være innstilt på å møte på studiestedet ditt til høsten. Sikre at du har et sted å bo nært der du skal studere.
  • Vurder om du har det utstyret du trenger for å kunne delta på nettbasert undervisning, som PC, hodetelefoner og webkamera.
  • Hold deg frisk! Vask hendende og følg myndighetenes smittevernråd.
  • Hold deg oppdatert på nettsidene våre, og vent beskjed om oppmøte før du møter på studiestedet.
  • Hvis du allerede er registrert som Nord-student: Ta vårt e-læringskurs i smittevern og få din første «bestått» for høstsemesteret.
  • Dersom du trenger ytterligere tilrettelegging ta kontakt med en studieveileder ved ditt fakultet.​


Snakk med oss?

Finn en studieveileder eller chat med oss ved å klikke på chat-boblen nederst til høyre.