Slik blir studiehøsten 2021

Studenter mot mørkegrå vegg
Mest mulig normalt, men med noen ekstra hensyn. Det er det vi legger til rette for når vi tar imot nye studenter høsten 2021.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet ser fram til å ønske alle våre studenter velkommen til nytt studieår i august. Vi vil gjøre alt vi kan for at du skal få en spennende, hyggelig og god start på studenttilværelsen her hos oss.

Ja, det blir fysisk undervisning

Enten du er ny student, eller godt i gang med studiene, legger vi opp til at du skal møte på studiestedet for å delta på forelesninger og andre læringsaktiviteter.

Det blir altså fysiske møter med medstudenter og forelesere, det blir kollokvier, det blir lunsj- og kaffepauser sammen med medstudentene dine, det blir folk på campus – og det blir selvsagt fadderordning.

I starten av semesteret vet vi at det blir noe digital undervisning, spesielt for større studentgrupper. Dette er fordi det er begrenset hvor mange studenter vi har plass til i undervisningsrommene når man skal holde nok avstand til andre.

Vi tar i bruk nettbasert undervisning ved behov

Selv når vi kan møtes mer fysisk, kan det bli nødvendig å begrense store og hyppige samlinger mellom ulike grupper. Ved behov vil vi blant annet bruke nettbasert læring for å opprettholde kvaliteten i undervisningstilbudet og for å sørge for gode treffpunkter for studenter og ansatte.

>> På nettsiden "Digital undervisning og verktøy" kan du lese mer om hvilke verktøy som brukes ved Nord, tilgang på, og opplæring i bruk av, digitale verktøy.

Fadderordning for nye studenter

Også i år har vi en super fadderordning, som skal sikre deg en god start ved Nord universitet. I tillegg får nye studenter oppfølging fra opptakskontoret og sitt fakultet de første ukene i august.

>> Les mer om fadderordningen og fadderprogram høsten 2021.

Sammen gjør vi campus trygg

Nord universitet legger godt til rette for smittevern og har et svært godt samarbeid med lokale helsemyndigheter. Det betyr at når vi har undervisning eller sosiale aktiviteter på studiestedene, så er det fordi vi er sikre på at disse er trygge å delta på, både for studenter, forelesere og andre antatte.  

Ved behov endrer vi på både møblering og antallet deltakere i undervisningsrom, auditorier, grupperom, øvingssaler og laboratorier, slik at vi både kan gi deg god undervisning og ivareta behovet for smittevern.

Selv om mange er vaksinert ved studiestart, må alle studenter og ansatte bidra til å hindre smitte: Hold god avstand til andre, vask eller sprit hendene ofte og hold deg hjemme om du er syk. Her har alle har et individuelt ansvar, både for seg selv og for andre.

Vi legger selvsagt til rette for at studenter i risikogrupper eller studenter som trenger ekstra tilrettelegging, får undervisning og en normal progresjon i utdanningen sin.

>> Les mer om tilrettelegging her.

Du kan få vaksine der du studerer

Er du ikke ferdigvaksinert ennå? Myndighetene har informert om at studenter som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på sitt studiested. 

Det betyr at du som skal studere et annet sted enn der du bor nå, kan få første vaksinedose i hjemkommunen i sommerferien og den andre dosen i kommunen der du studerer til høsten.​​

Det vil variere hvordan de ulike kommunene organiserer vaksineringen av studentene. Vi oppdateter løpende vår informasjon om hvordan du skal gå fram​ ved ditt studiested.

Forbered deg til studiestart!


Allerede nå kan du begynne å forberede deg til studiestart 2021:

  • Være innstilt på å møte på studiestedet ditt til høsten. Sikre at du har et sted å bo nært der du skal studere.
  • Vurder om du har det utstyret du trenger for å kunne delta på nettbasert undervisning, som PC, hodetelefoner og webkamera.
  • Hold deg frisk! Vask hendende og følg myndighetenes smittevernråd.
  • Hold deg oppdatert på nettsidene våre, og vent beskjed om oppmøte før du møter på studiestedet.
  • Gjør deg kjent med Nord universitets smittevernveileder.
  • Dersom du trenger ytterligere tilrettelegging,​ ta kontakt med en studieveileder ved ditt fakultet.​