Slik kan Blått bygg i Bodø bli

To finalister konkurrerer om å få bygge Statsbyggs 500-millionersprosjekt ved Nord universitet. Nå er skissene klare.

​​​​Byggeprosjektet i Bodø vil bli svært viktig for Nord universitets satsing på både hav og helse. Bygget vil sette universitetet i stand til å styrke den marine og helsevitenskapelige kompetansen i hele Nord-Norge. 

Etter å ha lyst ut anbudskonkurransen i vår inviterte Statsbygg i sommer deltagere til å gi tilbud. Nå har Consto Nord AS og HENT AS levert inn sine løsningsforslag. 

– Vi har fått inn veldig gode forslag. Nå gleder vi oss til å se nærmere på dem og velge ut det vi mener er aller best, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Statsbygg vil etter planen ha vinneren klar i januar basert på en vurdering av bygget, pris og gjennomføring. Konkurransevinneren skal deretter videreutvikle forslagene sine til nybygg og ombygging i samarbeid med Statsbygg og Nord universitet.

Stort behov for nye lokaler

Klikk her for å endre bildet
Eksteriør fra veien. Consto Nord AS sitt løsningsforslag til Blått bygg sett fra veien. Illustrasjonsfoto​Consto Nord AS
Klikk her for å endre bildet
Interiør: Consto Nord AS sitt løsningsforslag til hvordan Blått bygg skal se ut innvendig. IllustrasjonsfotoConsto Nord AS
Bakgrunnen for byggeprosjektet er at dagens lokaler ved Nord universitet ikke er store nok. De er heller ikke tilpasset dagens krav til funksjonalitet og standard for å kunne drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

– Jeg er glad for at vi har fått inn så flotte forslag. Det blir spennende å gå i dybden og diskutere dem opp mot hverandre, sier Ketil Eiane, prorektor for s​trategi og omstilling ved Nord universitet​. 

– Det aller viktigste med dette bygget er at vi får større plass. Med et Blått bygg kan vi ta opp langt flere studenter. Dette er spesielt et problem på havbruksstudier, hvor vi har enormt mange søkere. Her har vi hatt flere søkere enn hva det er til medisinstudiet i Bergen og i Tromsø i antall søkere per studieplass, sier han.

8 000 kvadratmeter

Klikk her for å endre bildet
Eksteriør fra veien. Slik foreslår HENT AS at Blått bygg skal se ut sett fra veien. IllustrasjonsfotoHENT AS
Klikk her for å endre bildet
Lyst, luftig og moderne. Her er HENT AS sitt løsningsforslag til Blått byggs interiør. Illustrasjonsfoto: HENT AS
Kostnadsrammen for hele prosjektet er estimert til i overkant av 500 millioner kroner. Statsbygg har foreløpig fått midler til å gjennomføre forprosjektet. Byggestart avhenger av at Stortinget bevilger midler til dette over statsbudsjettet.

Kontraktsformen for prosjektet er totalentreprise med løsningsforslag. Tilbyderne skal dermed både tegne hvordan prosjektet kan se ut og foreslå hvordan det kan bygges. Den som vinner konkurransen vil i tillegg stå for byggingen av sitt prosjekt, forutsatt stortingsbevilgning. 

Hvis alt går etter planen, skal bygget stå ferdig i 2023.

Hovedfotomontasje: løsningsforslag​ til Blått bygg fra henholdsvis Consto Nord AS (til høyre) og HENT AS.

Fakta: Blått bygg


- Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Blått Bygg ved Nord universitet. 

- Oppdraget omfatter et nybygg for Fakultet for biovitenskap og akvakultur med et nettoareal på ca. 5030 kvm, og en ombygging av et frigjort bruttoareal på 1680 kvm for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

- Estimert kostnadsramme for hele prosjektet er i overkant av 500 millioner kroner.

 Kontaktperson