Slik skal studentene bli mer motivert til å lære

Universitetspedagogikken møter krav om læringsformer som i større grad motiverer studentene. Ny forskning løfter frem studentaktiv læring som løsningen.

Kvaliteten på undervisningen ved universiteter og høgskoler er et tema som ofte går igjen i diskusjoner om våre utdanningsinstitusjoner. Vi hører historier om dårlig undervisning og om forelesninger som ikke inspirerer, samt påstander om at universitetene er masseprodusenter av middelmådighet.

– Universitetspedagogikken blir møtt av krav om undervisnings- og læringsformer som i større grad fremmer studentenes motivasjon og læringsutbytte. Dette krever mer studentaktive læringsformer og andre læringsfremmende tiltak.

– ​Klart behov for å variere læringsformene

Klikk her for å endre bildet
Fersk antologi: «Studentaktiv læring»​​ gis ut på Cappelen Damm Akademisk og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt. Foto: Thomas Jegel/Camerat
Det sier universitetslektor Britt Paula Mørkved ved Handelshøgskolen på Nord universitet, som sammen med flere kollegaer er aktuelle med en forskningsbasert og tverrvitenskapelig bok kalt nettopp «Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning».

Med denne antologien ønsker redaktørene Britt Paula Mørkved, Svein Loeng og Brit Solli Isachsen å bidra med kunnskap og refleksjonsartikler som er basert på forskning og der læringsformene er studentaktive. Slik at andre undervisere skal få eksempler fra pedagogisk praksis.

– Dette er et område med stort potensiale og hvor vi har flere og store utfordringer. Mange undervisere har nok hengt fast i mye tradisjonell undervisning, mens det er et helt klart behov for å variere både læringsformene og studentansvaret i selve læringa. 

– Her gir artiklene nyttige kunnskap om bruk av ulike verktøy for læring, der lærerrollen i større grad handler om bruk av veiledning og refleksjon, sier Mørkved. 

Tverrvitenskapelige artikler om studentaktiv læring
Klikk her for å endre bildet
Bokaktuelle. Fra venstre Britt Paula Mørkved, Svein Loeng og Brit Solli Isachsen ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Foto: Bjørnar Leknes
Alle artiklene i boka er frittstående, og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil. Flere av artiklene er svært aktuelle og gir forskningsbasert kunnskap til dagens diskusjoner om læringen og læringssituasjonene i høyere utdanning.

En av artiklene tar for seg metodikken Team-Based Learning, og viser hvordan denne kan skape stor grad av studentaktivitet i nettbasert læring.

Forskningsresultater viser at det er en forutsetning at underviser har tilstrekkelig digital kompetanse, kompetanse innen nettpedagogikk og velger et læringsdesign som skaper studentaktivitet. 

– Og i dagens diskusjoner om bruk av digitale verktøy i utdanningen, er dette viktig kunnskap, sier Mørkved.

Fra tretti til null prosent stryk med SI

Klikk her for å endre bildet
Aktuelt tema: Betydningen av pedagogisk kompetanse hos fagansatte har kommet mer i fokus innen forskningsmiljøer og hos studenter og fagansatte. Foto: Roger Grostad.
Boka ser også nærmere på Supplemental Instruction (SI), som handler om at ferske studenter får veiledning av erfarne studenter. Forskning viser at denne studentaktive læringsformen kan minske studieavbrudd betydelig. 

– Dette henger sammen med at de erfarne studentene som er SI-ledere stimulerer til læring i samarbeid med andre og til bygging av relasjoner, og at de ferske studentene opplever metodikken som et fruktbart og nyttig supplement til forelesninger og selvstudium, sier Brit Solli Isachsen.

– Dette viser at undervisere må ta i bruk ulike metoder for å skape studentaktivitet og motivasjon for å redusere frafall i studentgruppa. Med andre ord må det legges vekt på samarbeidende studenter både i faglige og sosiale læringsmiljøer, sier Isachsen og får støtte av førstelektor Svein Loeng

Aktuell for alle

– Jeg håper antologien blir tatt i bruk av undervisere, veiledere og undervisningsplanleggere.

– Samtidig mener jeg boka kan brukes av alle, ettersom den viser mye refleksjon men også hvor viktig det er med tilknytning, tilbakemeldinger og det å være tett på studentene, sier Loeng. 

Fakta om boka


- Tittel: «Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning»

- En tverrvitenskapelig antologi

- Redaktører: Svein Loeng, Britt Paula Mørkved og Brit Solli Isachsen, Handelshøgskolen, Nord universitet

- Forlag: Boka er utgitt på forlaget Cappelen Damm Akademisk med støtte fra Nord universitet

 Kontaktperson