Solid økning i forskningsmidler til Nord universitet

Både antall søknader om midler til forskning og faktisk beløp har gått kraftig opp ved Nord universitet i år.

​​Alle piler peker i rett retning for forskning ved Nord universitet, slår prorektor for forskning og utvikling ved Nord universitet, Reid Hole, fast.

– I år har vi hatt en topp i søknader der ansatte ved Nord universitet står som prosjektleder, og vi har fått innvilget 13 prosent av søkt budsjett, et utmerket resultat, sier Hole. 

–​ Ennå star det seks prosjekt igjen som skal evalueres. Disse har et totalbudsjett på til sammen 150 millioner, og nå satser vi på tilsvarende gode tilslag på disse som nå er under vurdering, tilføyer Hole.  

Vel 25 millioner kroner mer fra Norges forskningsråd

I år har  Nord universitet allerede fått bevilget 70,7 millioner kroner til ulike forskningsprosjekt fra Norges forskningsråd, fordelt på 10 prosjekter. I 2019 fikk Nord universitet 45,4  millioner kroner fra Norges forskningsråd, til 9 prosjekter. 

Antall søknader om finansiering av forsking økte også, fra 51 i fjor til 68 i år på midler fra Norges forskningsråd.

I tillegg får Nord universitet midler fra Regionalt forskningsfond, som i år har utløst 1.7 millioner, mot 2 millioner i 2019. 

Konkurranse ved Forskningsrådets utlysninger var kjempestor dette året, viser oversikten, med hele 2363 søknader om  støtte til forskningsprosjekt. I alt har 256 prosjekter fått tildeling. 

For søknadstype Kompetanse- og samarbeidsprosjekt fikk Forskningsrådet 412 søknader, hvorav 113 fikk bevilgning.Takker ansatte for stor innsats: Prorerktor forskning​ og utvikling, Reid Hole. Arkivfoto: Svein-Arnt Eriksen.

Disse Nord-prosjektene er innvilget forskningsmidler fra Norges forskningsråd i 2020:

 • Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble - Teaching Music in Cooperation between Primary and Music Schools, prosjektleder Jens Knigge, FLU

 • China in the Arctic: External Influence on Regional Governance, prosjektleder Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, HHN

 • South Saami Memory Culture: The dynamics of indigenous and nation-state identities, prosjektleder Mikeal Vinka, FLU

 • Collaborative Strategies for Robust Governance in Turbulent Times, prosjektleder Janne Paulsen Breimo, FSV

 • The genomic basis of temperature adaptation across space, prosjektleder Anja Marie Westram, FBA

 • FarmMERGE: The relationship between farmer health and work environment, and the health, welfare and productivity of their animals, prosjektleder Magnhild Oust Torske, FBA.

 • Development of Arctic maritime logistics and intermodal sea-land transport connections: Implications for the Barents Euro-Arctic Region, prosjektleder Björn Gunnarsson, Centre for High North Logistics (CHNL), HHN.

 • Quality of accounting and auditing in the public sector, Anatoli Bourmistrov, HHN

​I tillegg fikk Nord bevilgning til Open Access (STIM-OA) og Prosjekt etableringsstøtte (PES2020).​ 

Tre prosjekter ble innvilget fra Regionalt forskningsfond:

 • The application of an automated and integrated livestock management system for ruminants with seaweed-based novel feeding ingredients, prosjektleder Prabhat Kanal, FBA.

 • Value in Research- Rammeverk for evaluering av næringspolitiske virkemidler på kommunenivå (VinR), prosjektleder Lars Molden, HHN.

 • From by-products to novel protein: Bio-resource recycling using insect larvae (Tenebrio molitor), prosjektleder Prabhat Kanal, FBA.

​Nord universitet fikk gode nyheter fra Europa Kommisjonen i desember, da prosjektet «ALGAE4IBD – from nature to bedside-algae based bio compound for prevention and treatment of inflammation, pain and ibd» fikk bevilgning. Nord universitet er en partner i prosjektet, med Kiron Viswanath (FBA) som lederen til en av arbeidspakkene.

​– Det er gledelig at forskere søker andre finansieringsprogrammer også, sier Hole.

HHN fikk bevilgning for to Arktis 2030 prosjekter:   

 • ​Arktis 2030 - Business Index North og Scenarier for Nord-Norge, prosjektleder Andrey Mineev, Nordområdesenteret, HHN.

 •  Arktis 2030 - Nordområdekunnskap i sør - Et forprosjekt, prosjektleder Anders Edstrøm, Nordområdesenteret, HHN.

​I tillegg til de store programmene er forskere aktive med mindre, nasjonale, regionale og lokale finansieringskilder. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) alene fikk 11 slike prosjekter innvilget i år, med 15532510 kroner. HHN fikk 39937841 kroner fra andre finansieringskilder.

​2021 åpner mange muligheter igjen

 Det er store forventninger ved EU sitt nytt rammeprogram Horisont Europa 2021-2027, med budsjett av 84,9 milliarder EUR for syv år, sier Hole. 

Mange forskere er allerede i gang med søknader til Forskningsrådets utlysninger med frist i februar. Hole retter en  stor takk til alle som har vært involvert i det gode arbeidet.  

 Stor motivasjon blant ansatte og ledelsen ved fakultetene er avgjørende for Nord universitet sin suksess, også her, avslutter Hole. ​