Statsbudsjettet: Fantastisk med Blått bygg og god vekst ved Nord universitet

– Forslaget til statsbudsjett for 2022 innebærer at Nord universitet kan lykkes med noen av våre viktige satsinger og at vi får ressurser til den veksten vi har, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Regjeringen ​foreslår en startbevilgning på totalt 120 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet. 

Blått bygg får stor betydning​

Blått bygg blir på om lag 8000 kvadratmeter, og vil inneholde laboratorier og spesialrom, forelesningssaler og kontorer. ​​Dette vil gjøre Nord universitet i stand til å øke omfanget og heve kvaliteten på forskning og utdanning innen det marine fagfeltet og sykepleie-/helsefag.

– Blått bygg betyr utrolig mye. Vi skal tilføre mange flere kandidater til havbruksnæringen, mer forskning sammen med andre aktører, enda flere kandidater til helsefag og nye perspektiv inn i helsefagutdanningen. 

 ​Sats​ingen er viktig for Nord universitet, for regionen og for landet. Forskningen kommer til å få betydning også internasjonalt, sier Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet.

Gode resultater gir økonomisk uttelling 

Klikk her for å endre bildet
Fornøyd. Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet. Foto: Nord universitet.
Nord universitet opplever en svært gledelig utvikling i uteksaminerte kandidater og avlagte studiepoeng. Dette fører til en vekst i de resultatbaserte bevilgingene på 19 millioner kroner.

– De gode resultatene viser at Nord universitet har dyktige og dedikerte ansatte og studenter. Vi har jobbet målrettet med studieporteføljen de siste årene. Gode studieprogrammer og solid innsats av studenter og ansatte gir god effekt, sier Hanne Solheim Hansen. 

Nord universitet får også 8 millioner til finansiering av det 5. studieåret i grunnskolelærerutdanningen. Nord opplever også økning i publisering av forskning, noe som likevel gir mindre økonomisk uttelling.​

 Kontaktperson