Statsbudsjettet: Positiv utvikling for Nord universitet i 2021

Forslaget til statsbudsjett for 2021 innebærer at grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet får finansiert det femte året av mastergradsutdanningen.

​​​​​​​​Grunnskolelærerutdanningene i Norge var tidligere en fireårig utdanning. I 2017 ble grunnskolelærerutdanningene forlenget til en femårig masterutdanning.

Fram til nå har finansieringen av det femte året på grunnskolelærerutdanningene vært uavklart. I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen at universiteter og høgskoler får finansiert hele det nye utdanningsløpet.

– Det er veldig gledelig at det femte året på grunnskolelærerutdanningen nå får finansering. Kommunene i Nordland og Trøndelag har stort behov for dyktige lærere, og Nord universitet ønsker å utdanne mange lærere som kan ta med seg forskningsbasert kunnskap ut på den enkelte skole og inn i klasserommet, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Endringen av lærerutdanningene førte med seg økte kompetansekrav for universitetsansatte og mer praksis for studentene. Disse kostnadsøkningene er imidlertid ikke finansiert.

Går videre med Blått bygg

I forslaget for statsbudsjett gis det 15,5 millioner til å ferdigstille forprosjektet for Blått bygg i Bodø. Det nye bygget på campus skal gi en nødvendig oppgradering av infrastrukturen både for de marine fagene og helsefagene.

– Realiseringen av Blått bygg gir et solid løft for universitetet. Prosjektet vil gi økt forskningsaktivitet og mulighet til å utdanne flere studenter av høy kvalitet både innen havbruks- og helsefag. Blått bygg i Bodø er særdeles viktig for å kunne styrke universitetets satsning på disse utdanningene, og vil direkte bidra til økt rekruttering til marin og helsefaglig sektor, sier Solheim Hansen.

Nye studieplasser og tildelte rekrutteringsstillinger videreføres

Forslaget til statsbudsjett 2021 inneholder ingen nye studieplasser eller stipendiatstillinger til Nord universitet.

​I revidert nasjonalbudsjett 2020 fikk imidlertid Nord universitet tildelt både flere studieplasser og flere rekrutteringsstillinger. Dette videreføres på ordinær måte i statsbudsjettet for 2021, og gjør at Nord universitet i praksis har en positiv vekst fra starten av 2020 til 2021.

​​