Statsforvalterne samles til nasjonalt beredskapsforum i Bodø

For første gang samles landets statsforvaltere til nasjonalt beredskapsforum under Øvelse Nord i Bodø i april.

​​​– Det viktigste for oss med forumet er å holde trykket oppe rundt krise- og beredskapshandtering, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Han forteller at Statsforvalterne i Norge er samvirkeorganisasjoner både i fred og i krise, med koordineringssansvar for de aller fleste områder som skal håndteres. 

Derfor er det uhyre viktig at vi er samkjørte og forberedt i en krisesituasjon. Ferske eksempler er koronaepidemien og nå krigen i Ukraina med mange flyktninger som kommer til landet vårt, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen. 

Nasjonalt beredskapsforum for Statsforvaltere legges til Øvelse Nord 26. april. Det er aller første gang at det arrangeres nasjonalt beredskapsforum for Statsforvaltere. 


Inviterer til nasjonalt beredskapsforum: Fra venstre Øvingsleder Erlend Hagenes, planlegger Øvelse Nord, Maria Strandås, statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen og leder av NORDLAB, professor Odd Jarl Borch. Foto: Svein-Arnt Eriksen. Toppfoto: Arkiv fra Øvelse Nord. Kent Even Grunstad. 


At det skjer ved Nord universitet i samarbeid med Øvelse Nord er ikke tilfeldig, sier øvingsleder Erlend Hagenes. 

Nord universitet har samfunnssikkerhet som en av sine tematiske hovedsatsingsområder. Øvelse Nord har pågått i 27 år og er blitt det nasjonale samlepunktet for alle som håndterer kriser og jobber proaktivt med beredskap, sier Hagenes. 
 
Forumet er utviklet i tett samarbeid med Statsforvalteren i Nordland, og på programmet står en rekke sentrale og dyktige foredragsholdere innen krisehåndtering, pandemibekjempelse, beredskapssamvirke og militær-sivilt samarbeid.

​​​ Et hovedpoeng med beredskapsforum er at alle kommunene landet over skal føle trygghet for at de får god faglig rådgiving, og at det er en god samordning fra statsforvalterne ved kriser, sier leder for NORDLAB, professor Odd Jarl Borch. 

NORDLAB er et øvings- og testsenter innenfor sikkerhet og beredskap ved Nord universitet, som har tatt mål av seg til å bli et innovasjonssenter for sikkerhet og beredskap i Norge. Målet er å finne bedre måter å samarbeide på blant ulike beredskapsaktører i landet.  

Programmet inneholder:
- erfaringslæring fra koronaepidemien
- nye perspektiv i krisehandtering
- framtidens krav og forventninger innen beredskap for Statsforvalteren
- workshop

Beredskapsforumet åpnes av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Beredskapsforumet er lagt opp som en dagskonferanse, og arrangementet er et av flere under paraplyen til Øvelse Nord 2022.​

​​

Program for 
Nasjonalt beredskapsforum:
Nasjonalt ​beredska​psforum for statsforvaltere​​​