Stemmer over nye styremedlemmer

De ansatte ved Nord universitet skal nå stemme fram hvem de vil ha som medlemmer i det nye styret for Nord universitet. Resultatet fra valget kunngjøres 11. mai.

​​​​Styreperioden for det nye Nord-styret er 1. august 2021–31. juli 2025.

Fem styremedlemmer skal velges av og blant de ansatte ved Nord universitet. Alle ansatte som er ansatt eller engasjert i minst halv stilling har stemmerett i valget, som avsluttes 9. mai.

Kunnskapsdepartementet skal oppnevne fire eksterne styremedlemmer, inkludert oppnevning av ny styreleder. Det skal også velges inn to studentrepresentanter til det nye styret.

Følgende fem medlemmer skal velges av de ansatte ved Nord universitet:

 • Tre medlemmer velges av og blant kategorien «Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling»
 • Ett medlem velges av og blant kategorien «Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling»
 • Ett medlem velges av og blant kategorien «Ansatt i teknisk-administrativ stilling»

Valgbare kandidater i gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Bjørn Olsen, professor, HHN
 • Anne Mette Bjørnvik Rosø, universitetslektor, FLU
 • Hanne Thommessen, professor, FSV
 • Oddbjørn Johansen, dosent, FSH
 • Elisabeth Suzen, førsteamanuensis, HHN
 • Astrid Marie Holand, førsteamanuensis, FSV
 • Eivind Junker, førsteamanuensis, FSV
 • Morten Edvardsen, studieleder, FLU
 • Ellen Sæthre-McGuirk, professor, FLU

Valgbare kandidater i gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

 • Tone Elisabeth Berg, stipendiat, FSV
 • Marta Lindvert, postdoktor, HHN
 • Fredrik Weisethaunet, stipendiat, FSV

Valgbare kandidater i gruppen teknisk- og administrativt ansatte:      

 • Nina Kjeøy, seniorrådgiver, FLU
 • Sissel Marit Jensen, seniorrådgiver, forskningsadministrasjon og innovasjonsstøtte
 • Torill Beate Risøy, seniorrådgiver, FLU
 • Winnie Christiansen, rådgiver, eksamen, timeplan og vitnemål
 • Karin Anette Indbryn, rådgiver, studieavdelingen m/ stab
 • Anne Sofie Andaas Elgseter, seniorrådgiver, studieavdelingen m/ stab​