Stolt rektor roser egne ansatte etter Nokut-godkjennelse

Endelig er det klart doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap ved Nord universitet oppfyller alle kvalitetskrav og igjen er godkjent av Nokut.

​​Onsdag mottok rektor Hanne Solheim Hansen endelig nyheten om at styret i Nokut har sluttet seg til rapporten fra sakkyndig komité og har godkjent revideringen av doktorgradsprogrammet.​

Etter at Nokut i 2018 varslet om at godkjenningen av ett av universitetets fire doktorgradsprogram skulle revideres, har Nord universitet jobbet med å gjennomgå, dokumentere og forbedre doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap.

– Mest av alt er jeg stolt over den jobben som mange medarbeidere i Nord universitet har gjort for å fornye og videreutvikle doktorgradsprogrammet. Det er gjort en grundig og solid jobb av mange under dyktige ledelse av prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

– Prosessen har vært krevende for mange, både ansatte og studenter. Det viktigste nå er at vi får et bedre doktorgradsprogram som både vil styrke oss som universitet og som vil gi doktorgradskandidater et bedre tilbud.​

Klikk her for å endre bildetStolt over de ansatte. Rektor Hanne Solheim Hansen takker de ansatte for en grundig og solid jobb med å forbedre doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap.​

​Alle krav er oppfylt

Prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, som nå befinner seg i utlandet, kom med følgende uttalelse etter at sakkyndig komité la fram sin vurdering 12. mai i år:

– Det har vært arbeidet systematisk og godt i fakultetene med å rette opp manglene, og jeg vil gi all honnør til alle de dyktige folkene våre som har lagt ned en innsats i dette viktige arbeidet. Selv om vi følte oss sikre på at vi nå har god kvalitet i programmet er det godt å få en slik tilbakemelding fra den sakkyndige komiteen.

Klikk her for å endre bildet
Honnør. Prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, roser innsatsen til alle som har vært involvert i arbeidet med å revidere Nords ph.d. i profesjonsvitenskap.

«Komitéens vurdering er at ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet oppfyller kravene til akkreditering. Alle kravene i studiekvalitetsforskriften og i studietilsynsforskriften er oppfylt», står det i komiteens rapport. Den sakkyndige komiteen har vurdert en rapport fra Nord universitet, med tilhørende dokumentasjon, samt opplysninger gitt da de besøkte universitetet tidligere i vår. 

Ikke tenkt på en plan B

Rektor Hanne Solheim Hansen sier at man internt ikke har vært opptatt hva som eventuelt kan skje om doktorgradsprogrammet som var under revidering ikke ble godkjent.

– Vi har konsentrert oss om det vi kan gjøre noe med selv, nemlig å lage et fornyet og bedre doktorgradsprogram. Det har vi gjort og er selvsagt fornøyd med at styret i Nokut kommer til den samme konklusjonen.

Hun understreker at som en del av doktorgradsprogrammet som nå er godkjent har Nord også lagt opp til en håndtering av alle doktorgradsprogrammer framover som gjør at man kan fornye og videreutvikle programmene i et samarbeid mellom vitenskapelige ansatte og kandidater.

– Det håper jeg vil sikre at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen, sier rektor Hanne Solheim Hansen.​​